Donaciinae Sävbagge

copyright I Ljungström, ilj//flowsim.se
Rörbaggar sävbaggar
Donaciinae
 
Familjen bladbaggar - Chrysomelidae - representeras av cirka 300 arter i Sverige. Med sin ganska långsmala kropp hör sävbaggarna i gruppen Donaciinae inte till de mest typiska bladbaggarna. De för familjen vanliga metallglänsande täckvingarna finns dock på plats hos de flesta av arterna.
 
Många av de fullbildade sävbaggarna hör till vass-sittargänget bland insekter men som larver lever sävbaggarna under vatten vid foten av vattenväxter. Värdväxten fungerar både som matförråd och som syrgastub. Larverna andas genom att sticka in två andningsrör i växten.
 
Det finns flera liknande arter i tre närbesläktade släkten: Macroplea, Donacia och Plateumaris.
 
mer om...
RÖRBAGGAR
allmän rörbagge
Donacia aquatica
 

mer om...
BLADBAGGAR
Chrysomelidae
 
näckrosbagge
Galerucella nymphaeae
hårig videbagge
Galerucella lineola
renfanebagge
Galeruca tanaceti
säckbagge
Clytra quadripunctata
pilglansbagge
Phratora vitellinae
albladbagge
Agelastica agni
aspglansbagge
Chrysomela populi
aspglansbagge - puppa
rapsjordloppa
Psylliodes chrysocephala
 

mer om...
SMÅKRYP i VASS
 
[man hittar förstås mängder av småkryp i vass men här är några som "alltid" finns på plats]
 
vasspindel
sävsländor
trollsländor
   flicksländor
nattsländor
 

mer om...
iNSEKTER
Hexapoda
 
insekternas morfologi
holometabol utveckling
allmänt om insekter
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]
ORDNiNG  SKALBAGGAR Coleoptera
FAMiLJ  BLADBAGGAR Chrysomelidae
UNDERFAMiLJ      Donaciinae

 
mer om...
SKALBAGGAR
Coleoptera
 
NYCKELPiGOR
Coccinellidae
7-prickig nyckelpiga
7-prickig nyckelpiga
7-prickig nyckelpiga - puppa
Hitta rätt nyckelpiga - olika arter/småbilder
Coccinula 14-pustulata
njurfläckad nyckelpiga
14-prickig nyckelpiga
19-prickig nyckelpiga
13-prickig nyckelpiga
Hippodamia septemmaculata
14-fläckig nyckelpiga
ljusstreckad nyckelpiga
10-prickig nyckelpiga
2-prickig nyckelpiga
22-prickig nyckelpiga
11-prickig nyckelpiga
5-prickig nyckelpiga
Coccinella hieroglyphica
Exochomus quadripustulatus
Anatis ocellata
Anatis ocellata - larv
Anatis ocellata - puppa
Anatis ocellata - nykläckt
 
BLADBAGGAR
Chrysomelidae
aspglansbagge
aspglansbagge - puppa
sköldbaggar
näckrosbladbagge
hårig videbagge
säckbagge
albladbagge
Gonioctena decemnotata
Gonioctena quinquepunctata
renfanebagge
sävbagge
rapsjordloppa
pilglansbagge
 
ÄNGRAR
Dermestidae
pälsänger och fläskänger
pälsängrar
vågbandad pälsänger
museiänger
fläskänger
 
LåNGHORNiNGAR
Cerambycidae
långhorningar
björkvedbock
blå löbock
blåbock
fyrbandad blombock
gulröd blombock
tegelbock
fläckhornad blombock
sexfläckig blombock (NT)
ängsblombock
smalblombock
lövträdlöpare
barrträdlöpare
svarthårig kvistbock
videbock
 
JORDLÖPARE/SANDJÄGARE
Carabidae
jordlöpare
grön sandjägare
skogssandjägare
mindre larvmördare
 
ViVLAR
Curculionidae
vivlar
liten jordgubbsöronvivel
större tallvivel
Tacyerges salicis
Tapeinotus sellatus
Micrelus ericae
Strophosoma melanogrammum
Strophosoma capitatum
 
SPETSViVLAR
Apionidae
spetsvivlar
 
RULLViVLAR
Attelabidae
rullvivlar
 
KNÄPPARE
Elateridae
knäppare
lövögonknäppare
Athous haemorrhoidalis
virvelhårig tallknäppare
kamhornad knäppare
halvsvart rödrock
Anostirus castaneus
rödaxlad lundknäppare (NT)
 
FLUGBAGGAR
Cantharidae
flugbaggar
Cantharis figurata
Rhagonycha fulva
Malthininae
 
BLÅSBAGGAR
Malachiidae
Malachius bipustulatus
 
SVARTBAGGAR
Tenebrionidae
ullbagge
 
BLADHORNiNGAR
Scarabaeidae
humlebagge
tordyvel
trädgårdsborre
kastanjeborre
fransdyngbagge
 
EKOXAR
Lucanidae
blåoxe
 
ASBAGGAR
Silphidae
Silpha-arter
 
KORTViNGAR
Staphylinidae
kortvingar
ögonkortvingar
Stenus-art
 
TJUVBAGGAR
Ptinidae
vanlig tjuvbagge
 
KARDiNALBAGGAR
Pyrochroidae
stor kardinalbagge
Schizotus pectinicornis
 
DYKARE
Dytiscidae
Agabus bipustulatus