Donaciinae Sävbagge

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Familjen bladbaggar - Chrysomelidae - representeras av cirka 300 arter i Sverige. Med sin ganska långsmala kropp hör sävbaggarna med gruppen Donaciinae inte till de mest typiska bladbaggarna. De för familjen vanliga metallglänsande täckvingarna finns dock på plats.
 
De fullbildade skalbaggarna hör till vass-sittargänget bland insekter men som larver lever sävbaggarna under vatten vid foten av vattenväxter. Värdväxten fungerar både som matförråd och som syrgastub. Larverna andas genom att sticka in två andningsrör i växten.
 
Det finns flera liknande arter.
 
ORDNiNG SKALBAGGAR Coleoptera
FAMiLJ    BLADBAGGAR   Chrysomelidae
GRUPP     SÄVBAGGAR    Donaciinae

 
ANDRA BLADBAGGAR:
 
säckbagge
aspglansbagge
näckrosbladbagge
albladbagge
 
NYCKELPiGOR
  >>> 7-prickig nyckelpiga
många fler nyckelpigor hittar du i menyn till vänster
 
BLADBAGGAR
  >>> säckbagge
  >>> näckrosbladbagge
  >>> sävbaggar
  >>> aspglansbagge
  >>> albladbagge
 
ViVLAR
  >>> vivlar
 
FLUGBAGGAR
  >>> flugbaggar
 
LÅNGHORNiNGAR
  >>> långhorningar
  >>> lövträdlöpare
  >>> videbock
  >>> allmän blombock
 
BLADHORNiNGAR
  >>> trädgårdsborre
  >>> humlebagge
  >>> tordyvel
 
KNÄPPARE
  >>> knäppare
 
SVARTBAGGAR
  >>> ullbagge
 
JORDLÖPARE & SANDJÄGARE
  >>> grön sandjägare
 
ÄNGRAR
  >>> pälsängrar och fläskängrar
  >>> pälsängrar
  >>> vågbandad pälsänger
  >>> fläskänger
  >>> museiänger