Asbaggar/Skinnarbaggar
sl. Silpha
 
Skalbaggsfamiljen asbaggar representeras i Sverige av ungefär 20 arter. En del är piggt tecknade i rödorange eller gult och svart men de tre "svenska" arterna i släktet Silpha är alla svarta och mycket lika. Silpha-arterna är platta skalbaggar med tydliga längsgående ribbor på täckvingarna och lite lätt klubbformade antenner. Asbaggarnas matvanor avslöjas delvis av namnet: de äter as och hör till alla de insekter som städar undan döda djur ute i naturen. En del av arterna är dock huvudsakligen rovdjur och andra äter växter (en art har specialiserat sig på betor). De olika Silpha-arterna sägs äta sådant som döda djur, sniglar, snäckor, daggmaskar, insekter och svamp.
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
En annan asbagge som ser ut ungefär som skalbaggen på bilden är Phosphuga atrata som har ett långt huvud och som specialiserat sig på att äta snäckor ("sniglarna" i snäckskalen).
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Som alla skalbaggar genomgår asbaggarna en fullständig förvandling; de har en holometabol utveckling med stadierna ägg, larv, puppa och imago.
 
 
ANDRA SKALBAGGAR
En annan svart skalbagge som ofta är på vandring på stigar är tordyveln som hör till familjen bladhorningar. Även videbocken - en långhorning - hör till de svarta skalbaggar som kan komma vandrande på någon väg. Snabbspringande svarta skalbaggar hittar man bl.a. bland jordlöparna.
 
ORDNiNG SKALBAGGAR Coleoptera
FAMiLJ       ASBAGGAR    Silphidae
SLÄKTE               Silpha
ARTER i SVERiGE               Silpha tristis
      Silpha carinata
      Silpha obscura

 

 
 
 
 
 
ANDRA SKALBAGGAR
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster]
 
NYCKELPiGOR
  >>> 7-prickig nyckelpiga
många fler nyckelpigor hittar du i menyn till vänster
 
BLADBAGGAR
  >>> säckbagge
  >>> näckrosbladbagge
  >>> sävbaggar
  >>> aspglansbagge
  >>> albladbagge
 
ViVLAR
  >>> vivlar
 
FLUGBAGGAR
  >>> flugbaggar
 
LÅNGHORNiNGAR
  >>> långhorningar
  >>> lövträdlöpare
  >>> videbock
  >>> allmän blombock
 
BLADHORNiNGAR
  >>> trädgårdsborre
  >>> humlebagge
  >>> tordyvel
 
KNÄPPARE
  >>> knäppare
 
SVARTBAGGAR
  >>> ullbagge
 
JORDLÖPARE & SANDJÄGARE
  >>> grön sandjägare
 
ÄNGRAR
  >>> pälsängrar och fläskängrar
  >>> pälsängrar
  >>> vågbandad pälsänger
  >>> fläskänger
  >>> museiänger
 
ALLMÄNT om iNSEKTER
 
>>> allmänt om insekter
>>> var har de fötterna? - insekters morfologi
>>> holometabol utveckling