copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se


Museiänger
Anthrenus museorum
ca 2-3 millimeter
 
De små trinda skalbaggarna i ängersläktet Anthrenus hör till de småkryp som under sin larvtid röjer undan döda djur. Normalt gör de det utomhus. Ibland kommer de dock inomhus och där är deras städverksamhet mindre uppskattad. Uppstoppade djur, insektssamlingar, tagelstoppning i möbler, pälsar och ylletröjor hör till larvernas föda. De fullbildade ängrarna äter pollen och nektar på blommor.
 
I Sverige har minst sex arter påträffats men av dem är det bara fyra som klarar svenskt klimat. Vanligast är museiängern Anthrenus museorum som finns i hela landet.
 
Mattbaggar eller mattängrar, som arterna i släktet Anthrenus kallas, har mörka täckvingar med fjäll som bildar band och fläckar i ljusare färger. Fjällen slits lätt av så att teckningen försvinner.
 
mer om...
ÄNGRAR
Dermestidae
 
  ängrar
  pälsängrar
  vågbandad pälsänger
  fläskänger
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]

 
ORDNiNG SKALBAGGAR Coleoptera
FAMiLJ       ÄNGRAR    Dermestidae
SLÄKTE         MATTBAGGAR/MATTÄNGRAR      Anthrenus

 

fler "inomhuskryp":
   silverfiskar
   sorgmyggor
   pälsängrar
   fläskängrar
   museiängrar
   boklöss
   kackerlackor
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]