copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se


Trettonprickig plattpiga
Trettonprickig nyckelpiga
13-prickig nyckelpiga
Hippodamia tredecimpunctata
ca 5-7 millimeter
 
Trettonprickig plattpiga har normalt tretton svarta fläckar på sina gulröda täckvingar (sex stycken på varje täckvinge och en på "mittlinjen"). Halsskölden har breda gula kanter med en svart prick på var sida om en större svart mittfläck.
 
Trettonprickig plattpiga trivs i lite fuktigare miljöer som kärr och liknande och finns i nästan hela landet.
 
Fler nyckelpigor i samma släkte:
Sjuprickig plattpiga Hippodamia septemmaculata
 

nyckelpigor
MER om NYCKELPiGOR
  nyckelpigor
    7-prickig nyckelpiga
    7-prickig nyckelpiga närbild
    19-prickig nyckelpiga
    Exochomus quadripustulatus
    Coccinula 14-pustulata
    14-prickiga nyckelpiga
    10-prickig nyckelpiga
    2-prickig nyckelpiga
    11-prickig nyckelpiga
    22-prickig nyckelpiga
    13-prickig nyckelpiga
    ljusstreckad nyckelpiga
    njurfläckad nyckelpiga
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]

 
ORDNiNG SKALBAGGAR Coleoptera
FAMiLJ       NYCKELPiGOR    Coccinellidae
ART         TRETTONPRiCKiG PLATTPiGA      Hippodamia tredecimpunctata

 

  Fler skalbaggar hittas i menyn i ramen till vänster eller genom en sökning.
 
NYCKELPiGOR
  >>> 7-prickig nyckelpiga
många fler nyckelpigor hittar du i menyn till vänster
 
BLADBAGGAR
  >>> säckbagge
  >>> näckrosbladbagge
  >>> sävbaggar
  >>> aspglansbagge
  >>> albladbagge
 
ViVLAR
  >>> vivlar
 
FLUGBAGGAR
  >>> flugbaggar
 
LÅNGHORNiNGAR
  >>> långhorningar
  >>> lövträdlöpare
  >>> videbock
  >>> allmän blombock
 
BLADHORNiNGAR
  >>> trädgårdsborre
  >>> humlebagge
  >>> tordyvel
 
KNÄPPARE
  >>> knäppare
 
SVARTBAGGAR
  >>> ullbagge
 
JORDLÖPARE & SANDJÄGARE
  >>> grön sandjägare
 
ÄNGRAR
  >>> pälsängrar och fläskängrar
  >>> pälsängrar
  >>> vågbandad pälsänger
  >>> fläskänger
  >>> museiänger