copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Stor kardinalbagge
Pyrochroa coccinea
ungefär 15 millimeter
 
Svarta ben, svart huvud, kammade antenner (hanarna mer än honorna) och täckvingar och halssköld röda som kardinalernas dräkt.
 
Stor kardinalbagge är den ena av de två arter kardinalbaggar som finns i Sverige. Båda är röda men stor kardinalbagge är med sina ungefär 15 millimeter från panna till bakkroppsspets den största och den har dessutom en helt röd halssköld utan svart fläck. I Danmark finns ytterligare en art; den har rött huvud. I världen ska det finnas något hundratal kända arter.
 
Som alla skalbaggar genomgår kardinalbaggarna en fullständig förvandling; de har en holometabol utveckling med stadierna ägg, larv, puppa och imago.
Larven - en platt, blekgulbrun figur som inte hör till de stiligaste bland insektslarver och nästan påminner om en "tusenfoting" (fast med bara sex ben) - lever, växer och ömsar hud under barken på träd där den sätter i sig andra småkryp.
 
FLER KARDiNALBAGGAR
--> Schizotus pectinicornis
 
ORDNiNG SKALBAGGAR Coleoptera
FAMiLJ       KARDiNALBAGGAR    Pyrochroidae
ART         STOR KARDiNALBAGGE      Pyrochroa coccinea

 
ANDRA SKALBAGGAR
En annan röd skalbagge som ofta klänger omkring i det gröna (mest på asp) är aspglansbaggen som hör till familjen bladbaggar.
 
NYCKELPiGOR
  >>> 7-prickig nyckelpiga
BLADBAGGAR
  >>> säckbagge
  >>> näckrosbladbagge
  >>> sävbaggar
  >>> aspglansbagge
  >>> albladbagge
 
ViVLAR
  >>> vivlar
 
FLUGBAGGAR
  >>> flugbaggar
 
LÅNGHORNiNGAR
  >>> långhorningar
  >>> lövträdlöpare
  >>> videbock
  >>> allmän blombock
 
BLADHORNiNGAR
  >>> trädgårdsborre
  >>> humlebagge
  >>> tordyvel
 
KNÄPPARE
  >>> knäppare
 
SVARTBAGGAR
  >>> ullbagge
 
JORDLÖPARE & SANDJÄGARE
  >>> grön sandjägare
 
ÄNGRAR
  >>> pälsängrar och fläskängrar
  >>> pälsängrar
  >>> vågbandad pälsänger
  >>> museiänger