Hittade följande om ursprunget till ordet du sökte efter.

holometabol


 
kommer från grekiskans
 
'olos (holos)=hel
metabolä=förvandling
 
dvs. fullständig förvandling
 
Insekter med holometabol utveckling är bl a flugor, skalbaggar och fjärilar.
 
Holometabol utveckling innebär att insekten går igenom fyra olika livsstadier:
 
ägg - larv - puppa - imago
 
text & bilder på ägg, larver, puppor och fullbildade insekter

 
Se även:
 
hemimetabol
ametabol
larv
puppa
imago

 


Bokstäverna å och ä finns inte i den klassiska grekiskans alfabet. Men två bokstäver för e finns det hursomhelst, nämligen epsilon ε och eta η och två bokstäver för o finns det också: omikron o och omega ω. Här använder jag ä för eta och å för omega.
 

 
 
Sidan gjordes av
iljflowsim.se
www.entomologi.se
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se.
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen www.entomologi.se