pil iNSEKTER:FÖRSTASiDAN
 
Ombyggnation pågår!
Använd vänster musknapp & klicka på plustecken för att öppna undermenyer!
 
pil HiTTA
X stäng
 
pil SMÅBiLDER
pil BLÅ iNSEKTER
pil TEMA
X stäng
 
pil VAD ÄTER iNSEKTER
pil ROVDJUR
 
JÄMFÖR!
pil Bi eller FLUGA?
pil FÄSTiNG eller ngt annat småkryp?
[fästingar är inte insekter utan spindeldjur]
 
X stäng för att se hela innehållsförteckningen!
 
pil QUiZZes
X stäng
 
QUiZZes
Har insekter skenben? Och var sitter fronsen?
KLiCKA RÄTT!
pil MORFOLOGi
 
Vilken insektsordning tillhör insekterna på bilderna? Klicka på rätt namn!
pil vetenskapliga namn
pil svenska namn
 
Vilken fjäril?
pil vilken fjäril?
 
VAD ÄR DET FÖR LARV?!?
 
pil vad är det för larv?
 
KRYPKRYSS
Korsord på temat insekter och andra småkryp.
pil ettan
pil ALLMÄNT om iNSEKTER
X stäng
 
MORFOLOGi/ANATOMi
pil MORFOLOGi
pil textbeskrivning
 
UTVECKLiNG/FÖRVANDLiNG
pil HOLOMETABOL
pil HEMiMETABOL
 
LARVBOSTÄDER
pil GALLER
pil MiNOR
 
X stäng för att se hela innehållsförteckningen!
 
pil iNSEKTSORDNiNGAR
X stäng
 
pil iNSEKTSORDNiNGAR i SVERiGE
pil FLEST i SVERIGE?
pil FLEST i VÄRLDEN?
pil TROLLSLÄNDOR
X stäng
 
pil TROLLSLÄNDOR
pil EG. TROLLSLÄNDOR
   pil FRÅN LARV TiLL iMAGO -
     bildspel med text
   pil ViNGSTUDiE
    FAMiLJER & ARTER
   SEGELTROLLSLÄNDOR
      svart ängstrollslända
      blodröd ängstrollslända
      bred trollslända
      stor sjötrollslända
      nordisk kärrtrollslända
      pudrad kärrtrollslända
      myrtrollslända - hanne
      myrtrollslända - hona
      fyrfläckad trollslända
   MOSAiKTROLLSLÄNDOR
      mosaiktrollsländor
      brun mosaikslända
      starrmosaikslända
      starrmosaikslända (hona)
      gungflymosaikslända
      fjällmosaikslända
      mosaiktrollsländor -
     larver
 
    JUNGFRU- & FLiCKSLÄNDOR
      parningshjärtat
      familjer & arter
   JUNGFRUSLÄNDOR
       blå jungfruslända
   SMARAGDFLiCKSLÄNDOR
       allmän smaragdflickslända
   ÄKTA FLiCKSLÄNDOR
       röd flickslända
       mörk u-flickslända - hanne
       mörk u-flickslända - hona
       t-flickslända - hanne
       t-flickslända - hona
       sjöflickslända
 
X stäng
 
pil FJÄRiLAR
X stäng
 
FJÄRiLAR
 
   pil FJÄRiLAR/iNTRO
   pil FJÄRiLSFAMiLJER&ARTER
ViTFJÄRiLAR
  vitfjärilar
    citronfjäril
    citronfjäril - ägg
    citronfjäril - larv
    citronfjäril - puppa
    aurorafjäril
    svavelgul höfjäril
    kålfjäril
    rapsfjäril
 
TJOCKHUVUDEN(!?)
    ängssmygare
 
PRAKTFJÄRiLAR
  praktfjärilar
    nässelfjäril
    sorgmantel
    påfågelöga
    vinbärsfuks
    tistelfjäril
    amiral
    pärlemorfjärilar
     silverstreckad pärlemorfjäril
     myrpärlemorfjäril
     brunfläckig pärlemorfjäril
    skogsnätfjäril
    ängsnätfjäril
    luktgräsfjäril
    skogsgräsfjäril
    sandgräsfjäril
    kvickgräsfjäril
    kamgräsfjäril
    pärlgräsfjäril
 
JUVELViNGAR
 GULDViNGAR
    liten guldvinge
    vitfläckig guldvinge
 SNABBViNGAR
    almsnabbvinge
    eksnabbvinge
    eldsnabbvinge
    grönsnabbvinge
   (björnbärssnabbvinge)
    BLÅViNGAR
      puktörneblåvinge
      hedblåvinge
      violett blåvinge
      silverblåvinge
      ängsblåvinge
      brun blåvinge
      mindre blåvinge
      tosteblåvinge
GRÄSFJÄRiLAR
    luktgräsfjäril
    skogsgräsfjäril
 
BASTARDSVÄRMARE
    sexfläckig bastardsvärmare
    fjällbastardsvärmare
 
KÄKFJÄRiLAR
    barrskogskäkfjäril
 
GLASViNGAR
    allmän poppelglasvinge
    mygglik glasvinge
       puppskal
 
TRÄFJÄRiLAR
    allmän träfjäril - larv
 
PURPURMALAR
    praktpurpurmal
 
PRAKTMALAR
    bågpraktmal
    jättepraktmal
 
ROTFJÄRiLAR
    dvärgrotfjäril (liten rotfjäril)
 
MÄTARFJÄRiLAR
    mätare
      dagfjärilsmätare
      dagfjärilsmätare - larv
      liten fläckmätare
      allmän månmätare
      rutig buskmätare
      svartribbad vitvingemätare
      sotmätare
      några larver
      lindmätare/larv
      blåbärsparkmätare
      snövit streckmätare
      blåbärslundmätare
      vitgrön lundmätare
      blekgrön halvmätare
      allmän ängsmätare
      sörjande fältmätare
      gulvingad fältmätare
      grön fältmätare
      tvåbandad atlasmätare
      syremätare
      allmän månmätare
      dubbelvågig lavmätare
 
MOTT
      mott
        dammmott
        blekgult ängsmott
 
FJÄDERMOTT
      fjädermott
 
MÅNGFLiKADE FJÄDERMOTT
      mångflikade fjädermott
 
SPiNNMALAR
      häggspinnmal
      alhängemal
 
HAKMALAR
      gräshakmal
 
ÄDELSPiNNARE
      dvärgbjörkspinnare
      björkspinnare
 
BJÖRNSPiNNARE
      björnspinnare
      karminspinnare
      större borstspinnare
      mindre borstspinnare
      vit borstspinnare
      rödfransad björnspinnare
 
SiKELViNGAR
      ockragul sikelvinge
 
VECKLARE
      rostbrun bredvecklare
      blypunkterad brokvecklare
      tistelblomvecklare
 
NATTFLYN (inkl trågspinnare)
      allmänt bandfly
      stort buskfly
        stort buskfly - larv
      mindre båtspinnare      (allmänt båtspinnarfly)
      spetsstreckat tofsfly
      syreaftonfly
 
X stäng
 
 
pil SKALBAGGAR
X stäng
 
pil SKALBAGGAR
NYCKELPiGOR
nyckelpigor Coccinellidae
   7-prickig nyckelpiga
   7-prickig nyckelpiga
       puppa
   Hitta rätt nyckelpiga - olika arter/småbilder
   Coccinula 14-pustulata
   njurfläckad nyckelpiga
       puppa
   14-prickig nyckelpiga
   19-prickig nyckelpiga
   13-prickig nyckelpiga
   Hippodamia septemmaculata
   14-fläckig nyckelpiga
   Ljusstreckad nyckelpiga
   10-prickig nyckelpiga
   2-prickig nyckelpiga
   22-prickig nyckelpiga
   11-prickig nyckelpiga
   5-prickig nyckelpiga
   Coccinella hieroglyphica
   Exochomus quadripustulatus
   Anatis ocellata
      larv
      puppa
      nykläckt
 
BLADBAGGAR
aspglansbagge
   aspglansbagge - puppa
sköldbaggar
näckrosbladbagge
hårig videbagge
säckbagge
albladbagge
Gonioctena decemnotata
Gonioctena quinquepunctata
renfanebagge
rörbaggar
allmän rörbagge
rapsjordloppa
pilglansbagge
 
ViVLAR
vivlar
   liten jordgubbsöronvivel
   större tallvivel
   vanlig snytbagge
   Tachyerges salicis
   Tapeinotus sellatus
   Micrelus erice
   sumpviveln Lixus iridis
  ögonvivlar
   Strophosoma melanogrammum
   Strophosoma capitatum
 
RULLViVLAR
rullvivlar
 
SPETSViVLAR
spetsvivlar
 
KNÄPPARE
knäppare
   lövögonknäppare
   Athous haemorrhoidalis
   virvelhårig tallknäppare
   kamhornad knäppare
   halvsvart rödrock
   Anostirus castaneus
   rödaxlad lundknäppare (NT)
 
FLUGBAGGAR
flugbaggar
   Cantharis figurata
   Rhagonycha fulva
   Malthininae
 
BLÅSBAGGAR
   Malachius bipustulatus
 
SVARTBAGGAR
ullbagge
 
BLADHORNiNGAR
humlebagge
gräsgrön guldbagge
tordyvel
trädgårdsborre
kastanjeborre
fransdyngbagge
 
EKOXAR
blåoxe
stubbnoshornsbagge
 
LåNGHORNiNGAR
långhorningar
    myskbock
    björkvedbock
    blå lövbock
    blåbock
    rödhalsad kulhalsbock
    fyrbandad blombock
    fläckig blombock
    gulröd blombock
    tegelbock
    fläckhornad blombock
    sexfläckig blombock (NT)
    ängsblombock
    grön blombock
    smalblombock
    lövträdlöpare
    barrträdlöpare
    svarthårig kvistbock
    videbock
 
JORDLÖPARE/SANDJÄGARE
jordlöpare
    grön sandjägare
    skogssandjägare
    mindre larvmördare
 
ASBAGGAR
Silpha-arter
 
KORTViNGAR
kortvingar
   ögonkortvingar
       Stenus-art
 
ÄNGRAR
pälsänger och fläskänger
    pälsängrar
    vågbandad pälsänger
    museiänger
    fläskänger
 
TJUVBAGGAR
vanlig tjuvbagge
 
KARDiNALBAGGAR
stor kardinalbagge
Schizotus pectinicornis
 
DYKARE
Agabus bipustulatus
 
X stäng
 
pil SKiNNBAGGAR
X stäng
 
pil SKiNNBAGGAR
 
LANDSKiNNBAGGAR
bärfisar
  vanlig bärfis
  grönt stinkfly
  rödbent stinkfly
  rödbent stinkfly - larv
  Spetsrovbärfis Picromerus bidens
  Mindre rovbärfis Rhacognathus punctatus
  Trädrovbärfis Troilus luridus
  Blå rovbärfis Zicrona caerulea
  rapssugare
  Tallbärfis Chlorochroa pinicola
   Grön enbärfis Chlorochroa juniperina
  strimlus
  Mindre gräsbärfis Neottiglossa pusilla
  kölskinnbaggar
  (taggbärfisar)
  Brokig enbärfis Cyphostethus tristriatus
  Hagtornsbärfis Acanthosoma haemorrhoidale
  Mindre björkbärfis Elasmucha grisea
  Bukprickig björkbärfis Elasmucha fieberi
 
sköldskinnbaggar
  Starrbärfis Eurygaster testudinaria
 
  smalkantskinnbaggar
  Myrmus miriformis
 
  bredkantskinnbaggar
  Coreus marginatus
 
  fröskinnbaggar
  riddarskinnbagge
  björkfröskinnbagge
 
  markskinnbaggar
  grankottskinnbagge
 
  mållskinnbaggar
  Piesma maculatum
 
ängsskinnbaggar
  Rhabodmiris striatellus
 
  näbbskinnbaggar
  allmän näbbskinnbagge
 
VATTENSKiNNBAGGAR
vattenskorpion
 
VATTENYTLEVANDE
skräddare
 
X stäng
 
      HÄR FiNNS bl.a.:
      pil SKRÄDDARE
      pil BÄRFiSAR
pil TVÅViNGAR
X stäng
 
pil TVÅViNGAR
MYGGOR
  myggfamiljer i Sverige
      fjärilsmyggor
      hårmyggor
      fjädermyggor
    harkrankar
        kärrharkrank
     stickmyggor
          stickmygg/myggbett
          stickmygg/Culicinae
      svidknott
      knott
      sorgmyggor
      fönstermyggor
 
FLUGOR
    flugfamiljer i Sverige
 
  LUSFLUGOR
      lusflugor
 
  BROMSAR
     bromsar
       blinningar
        "vanlig blinning"
       broms (Tabanini)
       regnbroms (sl. Haematopota)
     bromsägg
     namnfråga
 
  VAPENFLUGOR
     gulbukig jättevapenfluga
 
  STYNGFLUGOR
     styngflugor
 
  PARASiTFLUGOR
     parasitflugor
 
  SNÄPPFLUGOR
      snäppflugor
 
  DANSFLUGOR
      dansflugor
 
 BLOMFLUGOR
      blomflugor
        larver 1
        puppor 1
        Episyrphus balteatus
        kärrblomflugor
        Helophilus sp.
        Scaeva pyrastri
        Sericomyia silentis
        slamflugor
        Getinglik blomfluga
         Syrphus sp.
        Volucella pellucens
 
 STEKELFLUGOR
      stekelflugor
 
  ÖGONFLUGOR
      ögonflugor
 
  SPYFLUGOR
      spyflugor
 
  KÖTTFLUGOR
      allmän köttfluga
 
  FRiTFLUGOR
      fritflugor
 
  SVÄNGFLUGOR
      svängflugor
 
  KOLVFLUGOR
      dyngfluga
 
X stäng
 
      HÄR FiNNS bl.a.:
      pil BROMSAR
      pil BLiNNiNG
      pil STiCKMYGGOR
pil HOPPRÄTViNGAR
X stäng
 
pil HOPPRÄTViNGAR
      gräshoppor
       markgräshoppor
        skogsgräshoppa
        strandängsgräshoppa
       torngräshoppor
        punkttorngräshoppa
 
      vårtbitare
        ljungvårtbitare
        - larver
 
      HÄR FiNNS bl.a.:
      pil GRÄSHOPPOR
      pil VÅRTBiTARE
pil TVESTJÄRTAR
X stäng
 
pil TVESTJÄRTAR/iNTRO
pil nyckel till tvestjärtar i Sverige
pil STEKLAR
X stäng
 
pil STEKLAR/iNTRO
GADDSTEKLAR
 röd sammetsstekel
 GETiNGAR
   rödbandad geting
   tysk geting
   geting/stilstudie/tvätt
 HUMLOR
   jordhumlor
   mörk jordhumla
   hushumla
   ljunghumla
   ängshumla
   åkerhumla
 honungsbi
 
 VÄXTSTEKLAR
 BARRSTEKLAR
   tallstekel
   röd tallstekel
 BLADSTEKLAR
   lindbladstekel/larv
 
X stäng
 
      HÄR FiNNS bl.a.:
      pil HUMLOR
      pil GETiNGAR
      pil HONUNGSBi
pil NÄTViNGAR
X stäng
 
pil NäTViNGAR/iNTRO
    grön guldögonslända
      kamouflerad larv
    florsländor
      Drepanepteryx phalaenoides
pil BÄCKSLÄNDOR
X stäng
 
pil BÄCKSLÄNDOR/iNTRO
    kryssbäcksländor
    vingbandbäcksländor
pil VÄXTSUGARE
X stäng
 
pil VÄXTSUGARE/iNTRODUKTiON
VÄXTLÖSS
bladlöss
mjöllöss
bladloppor
"ulliga bladlöss"
 
STRiTAR
spottstritar
  allmän spottstrit
dvärgstritar
  blågrön kärrstrit
  rhododendronstrit
sporrstritar
kilstritar
 
      HÄR FiNNS bl.a.:
      pil BLADLÖSS
      pil SPOTTSTRiTAR
pil NATTSLÄNDOR
X stäng
 
pil NATTSLÄNDOR
    skivrörsnattsländor
    Notidobia ciliaris
pil STÖVSLÄNDOR
X stäng
 
pil STÖVSLÄNDOR/iNTRO
flaggstövslända
bandvingad storslända
mörkribbad fransvingeslända
fläckig sorgstövslända
pil SiLVERBORSTSVANSAR
X stäng
 
pil silverfiskar mm
pil ugnssmyg
      HÄR FiNNS bl.a.:
      pil SiLVERFiSKAR
pil DAGSLÄNDOR
pil NÄBBSLÄNDOR
pil HALSSLÄNDOR
pil VATTENNÄTViNGAR
pil KACKERLACKOR
pil HOPPSTJÄRTAR
pil TRiPSAR
 
 
 
pil ETYMOLOGi
pil KONTAKT
pil LÄNKBiLDER
pil OM BiLDERNA
pil SKÄRMKRAV
pil LÄNKAR
pil norsk/dansk-svensk ordbok