Flugbaggar - Cantharidae

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Av de cirka 4 500 olika skalbaggsarter som finns i Sverige hör 49 till familjen
flugbaggar Cantharidae.
 
Flera av dem är mycket vanliga och de är dessutom aktiva om dagen: titta lite närmare på t ex ett hundkäx (blomman alltså!) och där finns säkert en eller flera flugbaggar på insektsjakt.
 
Flugbaggar är rovdjur både som larver och fullbildade men äter även en del pollen och nektar.
 
Flugbaggar
är avlånga med parallella sidor och har mjuka, håriga täckvingar och ett par trådlika antenner med 11 segment. Fötterna är femledade med tvåflikig fjärde led. De flesta är färgade i olika kombinationer av rödbrunt och svart.
 
Det rektangulära formatet har de gemensamt med en annan familj bland mjukbaggarna nämligen lysmaskarna Lampyridae som de kan påminna något om. Flugbaggarnas huvud täcks inte helt av halsskölden utan sticker ut en bit och är synligt ovanifrån.
 
Storleksmässigt ligger de olika arterna mellan ett par millimeter och ca 15 mm från frons till bakkroppsspets.
 
Siffrorna när det gäller antal arter i världen varierar rejält: mellan 3 500 och 6 000 kanske?
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

Som alla skalbaggar genomgår flugbaggar en fullständig förvandling; de har en holometabol utveckling med stadierna ägg, larv, puppa och imago.
 
Larverna är mörka och platta och lever som rovdjur. När de vuxit färdigt förpuppas de i puppkammare i marken.
 
Flugbaggar kan, liksom t ex nyckelpigor, reflexblöda som försvar. Om de känner sig hotade utsöndrar de en illasmakande vätska.
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Den lilla Rhagonycha fulva (flera liknande arter) hittar man ofta i mängder på flockblomstriga växter.
 
 
 
 
Andra skalbaggar som trivs på flockblomstriga blommor är bl a blombockarna som hör till familjen långhorningar.
Flugbaggar
är rektangulära och har ett huvud som inte döljs av halsskölden utan syns från ovansidan.
 
 
 
 
Odlarvänliga!
 
Flugbaggar äter bl a bladlöss!
 
 
 
 
 
FLER FLUGBAGGAR:
Malthininae
   Malthininae
Cantharinae
   Cantharis figurata
   Rhagonycha fulva
ORDNiNG SKALBAGGAR COLEOPTERA
FAMiLJ     FLUGBAGGAR   Cantharidae
UNDERFAMiLJER i Sverige       Cantharinae
      Silinae
      Malthininae

 
 
ANDRA SKALBAGGAR
(mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster)
 
NYCKELPiGOR
  7-prickig nyckelpiga
 
BLADBAGGAR
  säckbagge
  näckrosbladbagge
  sävbaggar
  albladbagge
 
ViVLAR
  vivlar
 
BLADHORNiNGAR
  humlebagge
  tordyvel
  trädgårdsborre
 
LÅNGHORNiNGAR
  långhorningar
 
SVARTBAGGAR
  ullbagge

 
ÄNGRAR
  >>> pälsängrar och fläskängrar
  >>> pälsängrar
  >>> vågbandad pälsänger
  >>> fläskänger
  >>> museiänger
 
ALLMÄNT om iNSEKTER
 
var har de fötterna? - insekters morfologi
holometabol utveckling
text