Trädgårdsborre - Phyllopertha horticola

 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Trädgårdsborren har bladhorningarnas karakteristiska antenner med "bladknippa" i toppen. Med dem nosar den sig fram i tillvaron.
 

 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Som hos många av bladhorningarna är täckvingarna tvärt avskurna baktill.
 

 

Trädgårdsborre
Phyllopertha horticola
 
Trädgårdsborre är en av ca 90 svenska skalbaggsarter i gruppen bladhorningar - Scarabaeidae. Juni-juli är det full fart på de här skalbaggarna; de flyger om dagen och ofta ser man många på samma ställe. Trädgårdsborren är ungefär 1 cm från panna till bakkroppsspets.
 

Som alla skalbaggar genomgår trädgårdsborren en fullständig förvandling; den har en holometabol utveckling med stadierna ägg, larv, puppa och imago. Utvecklingen är ettårig.
 
Larverna är blekgula och har ljusbruna huvuden och sex ben. De lever i marken där de äter växtrötter. Flera andra skalbaggsarter har liknande larver.
 
Släktnamnet Phyllopertha kommer från grekiskans phyllos (φυλλos) som betyder blad och perthein (περθειv) som betyder förstöra...
 
Trädgårdsborren kan göra skada på lite av varje som gräsmattor (larven äter gräsrötter och mattan gulnar och dör), bärbuskar och rosor. Den vuxna skalbaggen sätter i sig blad och knoppar på träd och buskar.
 
BLi AV MED TRÄDGÅRDSBORRAR?
Gräsmattevänner bekämpar trädgårdsborrar med hjälp av rundmaskar (nematoder) som vattnas över gräset, tar sig ner i marken och angriper larverna.
 
 
 
 
ANDRA VANLiGA SKALBAGGAR i GRUPPEN BLADHORNiNGAR
 
  >>> gräsgrön guldbagge
  >>> humlebagge
  >>> tordyvel
  >>> fransdyngbagge
  >>> kastanjeborre
  >>> ollonborre
  >>> pingborre
 

 
 
 
ORDNiNG  SKALBAGGAR  COLEOPTERA
ÖVERFAMiLJ/FAMiLJ     BLADHORNiNGAR    Scarabaeoidea/Scarabaeidae
TRiBUS/UNDERFAMiLJ        OLLONBORRAR       Melolonthini/Melolonthinae
ART          TRÄDGåRDSBORRE           Phyllopertha horticola

 
 
mer om...
SKALBAGGAR
Coleoptera

NYCKELPiGOR
Coccinellidae
7-prickig nyckelpiga
7-prickig nyckelpiga
7-prickig nyckelpiga - puppa
Hitta rätt nyckelpiga - olika arter/småbilder
Coccinula 14-pustulata
njurfläckad nyckelpiga
14-prickig nyckelpiga
19-prickig nyckelpiga
13-prickig nyckelpiga
Hippodamia septemmaculata
14-fläckig nyckelpiga
ljusstreckad nyckelpiga
10-prickig nyckelpiga
2-prickig nyckelpiga
22-prickig nyckelpiga
11-prickig nyckelpiga
5-prickig nyckelpiga
Coccinella hieroglyphica
Exochomus quadripustulatus
Anatis ocellata
Anatis ocellata - larv
Anatis ocellata - puppa
Anatis ocellata - nykläckt
 
BLADBAGGAR
Chrysomelidae
aspglansbagge
aspglansbagge - puppa
sköldbaggar
näckrosbladbagge
hårig videbagge
säckbagge
albladbagge
Gonioctena decemnotata
Gonioctena quinquepunctata
renfanebagge
rörbaggar
allmän rörbagge
sävbagge
rapsjordloppa
pilglansbagge
 
ÄNGRAR
Dermestidae
pälsänger och fläskänger
pälsängrar
vågbandad pälsänger
museiänger
fläskänger
 
LåNGHORNiNGAR
Cerambycidae
långhorningar
björkvedbock
blå löbock
blåbock
fyrbandad blombock
gulröd blombock
tegelbock
fläckhornad blombock
sexfläckig blombock (NT)
ängsblombock
smalblombock
lövträdlöpare
barrträdlöpare
svarthårig kvistbock
videbock
 
JORDLÖPARE/SANDJÄGARE
Carabidae
jordlöpare
grön sandjägare
mindre larvmördare
 

ViVLAR
Curculionidae
vivlar
liten jordgubbsöronvivel
större tallvivel
Tacyerges salicis
Tapeinotus sellatus
Micrelus ericae
Strophosoma melanogrammum
Strophosoma capitatum
 
RULLViVLAR
Attelabidae
rullvivlar
 
KNÄPPARE
Elateridae
knäppare
lövögonknäppare
Athous haemorrhoidalis
virvelhårig tallknäppare
kamhornad knäppare
halvsvart rödrock
Anostirus castaneus
rödaxlad lundknäppare (NT)
 
FLUGBAGGAR
Cantharidae
flugbaggar
Cantharis figurata
Rhagonycha fulva
Malthininae
 
BLÅSBAGGAR
Malachiidae
Malachius bipustulatus
 
SVARTBAGGAR
Tenebrionidae
ullbagge
 
BLADHORNiNGAR
Scarabaeidae
humlebagge
tordyvel
trädgårdsborre
kastanjeborre
fransdyngbagge
 
EKOXAR
Lucanidae
blåoxe
 
ASBAGGAR
Silphidae
Silpha-arter
 
KORTViNGAR
Staphylinidae
kortvingar
ögonkortvingar
Stenus-art
 
TJUVBAGGAR
Ptinidae
vanlig tjuvbagge
 
KARDiNALBAGGAR
Pyrochroidae
stor kardinalbagge
Schizotus pectinicornis
 
DYKARE
Dytiscidae
Agabus bipustulatus
 
ALLMÄNT om iNSEKTER
>>> var har de fötterna? - insekters morfologi
>>> holometabol utveckling
>>> allmänt om insekter