Aspglansbagge - Chrysomela populi

 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Så här ser man oftast en aspglansbagge, sittande på ett asplöv. (Man får förmoda att aspglansbaggen verkligen vet hur det är att darra som ett asplöv...)

 
-------------------
 
Precis som alla bladbaggar har aspglansbaggen fem fotleder (fyra synliga, den fjärde döljs av den stora tredje leden). Nyckelpigornas fötter är en led kortare.

Aspglansbagge
Chrysomela populi
är en av ca 300 svenska arter i skalbaggsfamiljen bladbaggar - Chrysomelidae. Det är en ganska stor och trind bladbagge; honan, som är störst, kan bli en dryg centimeter från panna till bakkroppsspets. Huvud, halssköld och ben är mörka och täckvingarna röda. Längst ut i spetsen av varje täckvinge finns en liten svart fläck.
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
En liknande art är Chrysomela tremulae med helt röda täckvingar. Båda artnamnen - populi och tremulae - syftar på skalbaggarnas favoritmat som är asp eller Populus tremula.

Som alla skalbaggar genomgår aspglansbaggen en fullständig förvandling; den har en holometabol utveckling med stadierna ägg, larv, puppa och imago.
 
>>> puppa
 
Äggen läggs i små samlingar på undersidan av blad (asp och salix-arter) och när larverna kläckts sätter de igång med att tugga i sig bladet. Ägg, larver och puppor påminner en del om nyckelpigornas - men matvanorna är alltså helt olika. De flesta nyckelpigor äter bladlöss!
 

 
 
 
ORDNiNG SKALBAGGAR COLEOPTERA
FAMiLJ     BLADBAGGAR   Chrysomelidae
UNDERFAMiLJ        GLANSBAGGAR      Chrysomelinae
ART         Aspglansbagge          Chrysomela populi

 
 
ANDRA SKALBAGGAR
(mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster)
 
NYCKELPiGOR
  7-prickig nyckelpiga
 
BLADBAGGAR
  säckbagge
  näckrosbladbagge
  hårig videbagge Galerucella lineola
  sävbaggar
  albladbagge
 
ViVLAR
  vivlar
 
FLUGBAGGAR
  flugbaggar
 
LÅNGHORNiNGAR
  långhorningar
 
BLADHORNiNGAR
  humlebagge
  tordyvel
  trädgårdsborre
 
SVARTBAGGAR
  ullbagge
 
JORDLÖPARE & SANDJÄGARE
  grön sandjägare

 
ÄNGRAR
  >>> pälsängrar och fläskängrar
  >>> pälsängrar
  >>> vågbandad pälsänger
  >>> fläskänger
  >>> museiänger
 
ALLMÄNT om iNSEKTER
 
var har de fötterna? - insekters morfologi
holometabol utveckling
insekter/text