copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

 

COLEOPTERA - skalbaggar
 
Mer om skalbaggar hittar du under rubriken SKALBAGGAR i menyn till vänster! För muspekaren över plustecknet.
 
DET VETENSKAPLiGA
NAMNET:


Skalbaggarnas vetenskapliga namn,
COLEOPTERA, kommer från grekiskans:
 
koleon = svärdsslida; fodral
ptera = vingar
 
och syftar på skalbaggarnas hårda framvingar (täckvingarna). Under dem finns hos de allra flesta skalbaggar ett par tunna bakvingar.
På bilden här nedanför gör sig en tordyvel klar för start.
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
STADiER: Skalbaggarna hör till de insekter som har en
 
HOLOMETABOL UTVECKLiNG
 
'olos (holos) = hel
metabolä = förvandling
 
===> fullständig förvandling
ägg -> larv -> puppa -> vuxen
 
På bilden nedan visas ägg av nyckelpiga.
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
LARVER: En del skalbaggslarver saknar fötter men de flesta har tre par bröstfötter. På bilden här nedanför syns en larv av den vanliga sjuprickiga nyckelpigan. Under sin hungrigaste period kan nyckelpigelarven sätta i sig över hundra bladlöss om dagen. När larven vuxit klart är det dags för den att förpuppas. Larven på bilden har satt fast bakdelen vid bladet inför förpuppningen.
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
MATVANOR: De flesta skalbaggar äter olika växtdelar (rötter, blad etc). Andra är rovdjur som äter allehanda småkryp som insektslarver och fästingar, en del äter möbelträ och takbjälkar, andra äter papper, somliga föredrar svamp medan andra glupskt sätter i sig döda djur - tagel, päls eller kött - och en och annan föredrar spillning. Kort sagt så finns det nästan ingenting som det inte finns åtminstone en skalbaggsart som äter!
 
Precis som många andra småkryp fungerar även "skadedjuren" bland skalbaggarna normalt som renhållningsarbetare, men om de hamnar på fel ställe, börjar röja bort saker och ting som man gärna vill ha kvar (typ takbjälkar och ylletröjor!) och får härja fritt för länge kan de ställa till med skada: husbockarnas larver kan genom sitt ätande borra sönder bjälklag och pälsängerlarverna kan gnaga hål i ylletröjor och beta i sig pälsar och brödpenslar.
 
Det finns också en hel del skalbaggar som är rovdjur och jagar andra småkryp. Nyckelpigorna hör till bladlössens och sköldlössens fiender; både som larver och som imagines (fullbildade) äter de bladlöss med god aptit. Flugbaggar och jordlöpare hör också till de skalbaggar som lever som rovdjur. I jordlöparmagar har man till exempel hittat rester av fästingar.
 
Precis som hos andra insekter är det främst larverna som står för ätandet - det är under larvstadiet som tillväxten sker - och många fullbildade skalbaggar nöjer sig med sådant som pollen och nektar.
VAD GÖR DE OM ViNTERN: Skalbaggar övervintrar normalt som larver eller vuxna. Bl.a. nyckelpigorna övervintrar som fullvuxna. En del skalbaggar övervintrar som fullbildade i sina puppkamrar inne i den trädstam där de levt som larv.
 
UNDERORDNiNGAR: Betrakta alla följande uppgifter om antal som ungefärliga.
4 456 (97) arter i Sverige
 
Tre underordningar:
 
Adephaga rovskalbaggar
(gr. adäfagos = glupsk; fagein = äta)
533 (20)
 • i den här underordningen hittar man bl.a. de pigga och snabbspringande jordlöparna och de vattenlevande dykarna och virvelbaggarna.
Polyphaga allätarbaggar
3923 (77) Myxophaga svampätarbaggar
1
 
NÅGRA FAMiLJER: Adephaga rovskalbaggar
533 (20)
 • En representant för familjen Carabidae - sandjägare och jordlöpare - är den gröna sandjägaren Cicindela campestris. Den inte bara löper snabbt på jorden utan den flyger dessutom bra med en snabb take-off. Den väljer ofta att snabbt flyga undan en meter eller två hellre än att kila in och gömma sig under någon sten eller spela död. Den här skalbaggen kan man se från tidig vår. Ungefär 15 mm lång är den om man räknar bort antennerna.
  copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
   
   
   
 • En del jordlöpare rör sig lika flinkt i träden. Här tar en Calosoma inquisitor en paus i larvjakten för att göra sig osynlig för kameran. Helt osynlig känner den sig nu inte och strax, när kameravinkeln justeras en aning, kommer den att praktisera försvarstaktiken "fall-död-ner". På svenska heter arten mindre larvmördare. Danskarna vill inte riktigt gå in på vad den gör med larverna utan kallar den lille pupperøver.
   
  copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
   
  Jordlöparna äter inte bara insektslarver, de hör också till de småkryp som äter fästingar.
   

 
Polyphaga allätarbaggar
3923 (77)
 
 
FLER SKALBAGGAR
(mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster)
Ängrar
pälsängrar
vågbandad pälsänger
fläskänger
Tjuvbagge
Dykare
 
Allmänt om insekter - text
Holometabol utveckling
Morfologi
 
 
BiLDERNA: På bilden högst upp en lövträdlöpare Rhagium mordax. Lövträdlöparna hör till familjen långhorningar Cerambycidae.
 
KÄLLOR: Uppgifterna om antal arter kommer från Sveriges Entomologiska Förenings hemsida.
 
Uppgiften om nyckelpigans ätande kommer från Fältbiologernas Knuffa för insekter, 1986.