copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se

Pilglansbagge
Phratora vitellinae
ca 5 mm
 
Pilglansbaggen är en av flera skalbaggar som gärna håller till på olika viden som asp och diverse Salix-arter. På försommaren ser man de fullbildade pilglansbaggarna (som övervintrat) äta av bladen. Sedan läggs det ägg, larverna kläcks och äter blad och växer och efter en tids förpuppning i marken kläcks den nya generationen fullbildade skalbaggar.
 


 
Andra skalbaggar i samma släkte:
blå pilglansbagge
Phratora vulgatissima
 
Andra skalbaggar på vide-arter:
hårig videbagge

 
 

...mer om BLADBAGGAR
 
näckrosbladbagge
säckbagge
albladbagge
sköldbagge
renfanebagge
aspglansbagge
    aspglansbagge/puppa
Gonioctena decemnotata
Gonioctena quinquepunctata
rapsjordloppa
hårig videbagge

 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]

 
ORDNiNG SKALBAGGAR Coleoptera
FAMiLJ       BLADBAGGAR    Chrysomelidae
ART         PiLGLANSBAGGE      Phratora vitellinae
Phyllodecta vitellinae är samma skalbagge.

 

NYCKELPiGOR
  >>> 7-prickig nyckelpiga
många fler nyckelpigor hittar du i menyn till vänster
 
BLADBAGGAR
  >>> säckbagge
  >>> näckrosbladbagge
  >>> sävbaggar
  >>> aspglansbagge
  >>> albladbagge
 
ViVLAR
  >>> vivlar
 
FLUGBAGGAR
  >>> flugbaggar
 
LÅNGHORNiNGAR
  >>> långhorningar
  >>> lövträdlöpare
  >>> videbock
  >>> allmän blombock
 
BLADHORNiNGAR
  >>> trädgårdsborre
  >>> humlebagge
  >>> tordyvel
 
KNÄPPARE
  >>> knäppare
 
SVARTBAGGAR
  >>> ullbagge
 
JORDLÖPARE & SANDJÄGARE
  >>> grön sandjägare
 
ÄNGRAR
  >>> pälsängrar och fläskängrar
  >>> pälsängrar
  >>> vågbandad pälsänger
  >>> fläskänger
  >>> museiänger