Smalblombock Alosterna tabacicolor

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Smalblombock
Smalbock
Alosterna tabacicolor
ca 6 - 8 mm
 
Smalblombock är svart med brungula, svartkantade och svartspetsade täckvingar. Täckvingarnas spetsar är avrundade, inte tvärt avskurna. Halsskölden är svart och försedd med spetsar i de bakre hörnen.
 
Smalblombock - Alosterna tabacicolor - förekommer allmänt i större delen av hela landet. Som larv lever smalblombocken på både barr- och lövträd. Den fullbildade skalbaggen ses ofta på blommor.
 

Fler blombockar:
 
--> ängsblombock
tegelbock
--> fläckhornad blombock
--> gulröd blombock
sexfläckig blombock (NT)
--> fyrbandad blombock

 

mer om...
LÅNGHORNiNGAR
Cerambycidae

 
--> björkvedbock
--> Saperda scalaris
--> blå lövbock
--> Stenostola dubia
--> lövträdlöpare
--> Rhagium mordax
--> barrträdlöpare
--> Rhagium inquisitor
svarthårig kvistbock
Pogonocherus hispidus
--> fyrbandad blombock
--> Leptura quadrifasciata
--> ängsblombock
--> Stenurella melanura
sexfläckig blombock (NT)
Anoplodera sexguttata
tegelbock
Anastrangalia sanguinolenta
--> gulröd blombock
--> Stictoleptura rubra
--> fläckhornad blombock
--> Stictoleptura maculicornis
--> blåbock
--> Gaurotes virginea
--> videbock
--> Lamia textor
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]
 

Som andra skalbaggar har smalblombock en holometabol utveckling med stadierna ägg, larv, puppa och imago.
 


 
 
ORDNiNG SKALBAGGAR Coleoptera
FAMiLJ  LÅNGHORNiNGARCerambycidae
ART  SMALBLOMBOCKAlosterna tabacicolor

 
 
NYCKELPiGOR
  >>> 7-prickig nyckelpiga
 
BLADBAGGAR
  >>> säckbagge
  >>> näckrosbladbagge
  >>> sävbaggar
  >>> aspglansbagge
  >>> albladbagge
 
ViVLAR
  >>> vivlar
 
FLUGBAGGAR
  >>> flugbaggar
 
LÅNGHORNiNGAR
  >>> långhorningar
  >>> lövträdlöpare
  >>> videbock
  >>> allmän blombock
 
BLADHORNiNGAR
  >>> trädgårdsborre
  >>> humlebagge
  >>> tordyvel
 
KNÄPPARE
  >>> knäppare
 
SVARTBAGGAR
  >>> ullbagge
 
JORDLÖPARE & SANDJÄGARE
  >>> grön sandjägare
 
ÄNGRAR
  >>> pälsängrar och fläskängrar
  >>> pälsängrar
  >>> vågbandad pälsänger
 
Allmänt om insekter:
 
--> insekter: introduktion
--> morfologi - var sitter kinder och fötter?