copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Blåoxar
   lundblåoxe (mindre blåoxe)
   Platycerus caraboides
   björkblåoxe
   Platycerus caprea

 
Blåoxarna i släktet Platycerus är ganska platta med täckvingar och halssköld i glänsande blåmetallic (honan av mindre blåoxe finns i en grön variant) och antenner som har ett långt "skaft" och en sorts gles klubba i toppen. Framförallt hannarna har kraftiga, tandade överkäkar - åtminstone om man inte jämför med de gigantiska "betarna" hos den väldige ekoxehannen som hör till samma familj - ekoxar/ekoxebaggar - om sju arter i Sverige.
 
De två blåoxarna är mycket lika. De skiljer sig normalt i storlek, den större av de två arterna är P. caprea (ung. 10-15mm) och den mindre P. caraboides (ung. 9-12mm) , och på små detaljer som formen på käkarna, en mer eller mindre tydlig skuldertand på täckvingarna (otydlig hos mindre blåoxe).
 
fler
EKOXAR
--> stubbnoshornsbagge
--> Sinodendron cylindricum
 
Som alla skalbaggar genomgår blåoxen en fullständig förvandling; den har en holometabol utveckling med stadierna ägg, larv, puppa och imago. Larven ska ha en treårig utvecklingsperiod då den äter, växer och ömsar hud inne i murkna lövträdstammar. Den fullbildade skalbaggen flyger piggt och äter knoppar och blad.
 
P. caraboides har påträffats upp till Medelpad (men inte? i Dalarna och Hälsingland) medan P. caprea hittats i större delen av landet .
 
ORDNiNG SKALBAGGAR Coleoptera
FAMiLJ       EKOXAR/EKOXBAGGAR    Lucanidae
SLÄKTE         BLÅOXAR      Platycerus
ARTER i Sverige           LUNDBLÅOXE (mindre blåoxe) ?
        BJÖRKBLÅOXE ?
        Platycerus caraboides
        Platycerus caprea
Blåoxarna har tidigare varit placerade i släktet Systenocerus

 

Fler skalbaggar hittas i menyn till vänster eller genom en sökning.

 
NYCKELPiGOR
  >>> 7-prickig nyckelpiga
många fler nyckelpigor hittar du i menyn till vänster
 
BLADBAGGAR
  >>> säckbagge
  >>> näckrosbladbagge
  >>> sävbaggar
  >>> aspglansbagge
  >>> albladbagge
 
ViVLAR
  >>> vivlar
 
FLUGBAGGAR
  >>> flugbaggar
 
LÅNGHORNiNGAR
  >>> långhorningar
  >>> lövträdlöpare
  >>> videbock
  >>> allmän blombock
 
BLADHORNiNGAR
  >>> trädgårdsborre
  >>> humlebagge
  >>> tordyvel
 
KNÄPPARE
  >>> knäppare
 
SVARTBAGGAR
  >>> ullbagge
 
JORDLÖPARE & SANDJÄGARE
  >>> grön sandjägare
 
ÄNGRAR
  >>> pälsängrar och fläskängrar
  >>> pälsängrar
  >>> vågbandad pälsänger
  >>> fläskänger
  >>> museiänger