Tachyerges salicis

copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se

 
Tachyerges salicis
ca 2 mm
 
Viveln Tachyerges salicis håller till på Salix-arter där larven genom sitt ätande skapar små gångar inne i bladen. Bladminerande kallas denna form av näringssök som för övrigt förekommer hos många andra insekter.
 
Tachyerges salicis hör till en grupp vivlar som tack vare sina kraftiga baklår hoppar väl och därför kallas hoppvivlar. Andra välhoppande skalbaggar med "förstärkta" baklår är t.ex. jordloppor som hör till gruppen bladbaggar.
En skalbagge som går under det missvisande namnet "jordloppa" är t.ex. rapsjordloppan Psylliodes chrysocephala.

 
 
 

mer om...
ViVLAR
Curculionidae
 
Tapeinotus sellatus
jordgubbsöronvivel
Otiorhynchus ovatus
större tallvivel
Pissodes pini
en sumpvivel
Lixus iridis
Tachyerges salicis
Micrelus ericae
Strophosoma capitatum
S. melanogrammum
 
andra sorters vivlar
rullvivlar
Atellabidae
    halsvivel
    Apoderus coryli

 
mer om...
minor (larvgångar i blad och andra växtdelar)
 

 

 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]

 
ORDNiNG SKALBAGGAR Coleoptera
FAMiLJ       ViVLAR     Curculionidae
ART                 Tachyerges salicis