Spetsvivlar - Apionidae

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se


Spetsvivlar
Apionidae
2-4 mm
 
Spetsvivlar, Apionidae, är små skalbaggar med långt, smalt och ganska rakt snyte. Spetsvivlarnas kroppsform är, sedd ovanifrån, lite lätt päronformad. Täckvingarna är försedda med längsgående punktstrimmor. Spetsvivlar har välutvecklade vingar. (En del vivlar i gruppen Curculionidae - som t.ex. mindre jordgubbsöronvivel, saknar vingar.)
 
I Sverige har man hittat ett åttiotal arter spetsvivlar.
 
En del spetsvivlar, som t.ex. klöverspetsviveln, uppträder som skadedjur på bl.a. klöver. Klöverspetsviveln ser ut ungefär som spetsvivlarna på bilderna men har svarta skenben.

 

mer om...
ViVLAR av olika slag
 
vivlar
Curculionidae
rullvivlar
Attelabidae
liten jordgubbsöronvivel
större tallvivel
Tacyerges salicis
en sumpvivel
Lixus iridis
Tapeinotus sellatus
ögonvivlar
   Strophosoma melanogrammum
   Strophosoma capitatum
Micrelus ericae
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]

 
ORDNiNG  SKALBAGGAR Coleoptera
FAMiLJ   SPETSViVLAR Apionidae

 


 
mer om...
SKALBAGGAR
Coleoptera
 
NYCKELPiGOR
Coccinellidae
7-prickig nyckelpiga
7-prickig nyckelpiga
7-prickig nyckelpiga - puppa
Hitta rätt nyckelpiga - olika arter/småbilder
Coccinula 14-pustulata
njurfläckad nyckelpiga
14-prickig nyckelpiga
19-prickig nyckelpiga
13-prickig nyckelpiga
Hippodamia septemmaculata
14-fläckig nyckelpiga
ljusstreckad nyckelpiga
10-prickig nyckelpiga
2-prickig nyckelpiga
22-prickig nyckelpiga
11-prickig nyckelpiga
5-prickig nyckelpiga
Coccinella hieroglyphica
Exochomus quadripustulatus
Anatis ocellata
Anatis ocellata - larv
Anatis ocellata - puppa
Anatis ocellata - nykläckt
 
BLADBAGGAR
Chrysomelidae
aspglansbagge
aspglansbagge - puppa
sköldbaggar
näckrosbladbagge
hårig videbagge
säckbagge
albladbagge
Gonioctena decemnotata
Gonioctena quinquepunctata
renfanebagge
sävbagge
rapsjordloppa
pilglansbagge
 
ÄNGRAR
Dermestidae
pälsänger och fläskänger
pälsängrar
vågbandad pälsänger
museiänger
fläskänger
 
LåNGHORNiNGAR
Cerambycidae
långhorningar
björkvedbock
blå löbock
blåbock
fyrbandad blombock
gulröd blombock
tegelbock
fläckhornad blombock
sexfläckig blombock (NT)
ängsblombock
smalblombock
lövträdlöpare
barrträdlöpare
svarthårig kvistbock
videbock
 
JORDLÖPARE/SANDJÄGARE
Carabidae
jordlöpare
grön sandjägare
mindre larvmördare
 
ViVLAR
Curculionidae
vivlar
liten jordgubbsöronvivel
större tallvivel
Tacyerges salicis
en sumpvivel
Lixus iridis
Tapeinotus sellatus
ögonvivlar
   Strophosoma melanogrammum
   Strophosoma capitatum
Micrelus ericae
 
RULLViVLAR
Attelabidae
rullvivlar
 
KNÄPPARE
Elateridae
knäppare
lövögonknäppare
Athous haemorrhoidalis
virvelhårig tallknäppare
kamhornad knäppare
halvsvart rödrock
Anostirus castaneus
rödaxlad lundknäppare (NT)
 
FLUGBAGGAR
Cantharidae
flugbaggar
Cantharis figurata
Rhagonycha fulva
Malthininae
 
BLÅSBAGGAR
Malachiidae
Malachius bipustulatus
 
SVARTBAGGAR
Tenebrionidae
ullbagge
 
BLADHORNiNGAR
Scarabaeidae
humlebagge
tordyvel
trädgårdsborre
kastanjeborre
fransdyngbagge
 
EKOXAR
Lucanidae
blåoxe
 
ASBAGGAR
Silphidae
Silpha-arter
 
KORTViNGAR
Staphylinidae
kortvingar
ögonkortvingar
Stenus-art
 
TJUVBAGGAR
Ptinidae
vanlig tjuvbagge
 
KARDiNALBAGGAR
Pyrochroidae
stor kardinalbagge
Schizotus pectinicornis
 
DYKARE
Dytiscidae
Agabus bipustulatus
 
  Fler skalbaggar hittas i menyn i ramen till vänster eller genom en sökning.