Vanlig tjuvbagge


Ptinus fur
 
är som fullbildad 2-4 millimeter från frons till bakkroppsspets.
Vanlig tjuvbagge lever av alla sorters torrt organiskt avfall. Den hör till de insekter som kan dyka upp inomhus, bland annat i muséer, där den kan ge sig på naturaliesamlingar, eller i skafferier, där den kan sätta i sig diverse torra matvaror.
 
Färg och teckning kan variera en del och hanne och hona ser olika ut. Tjuvbaggen som på bilderna kliver omkring på en bit toalettpapper är en hona. Hannen ser annorlunda ut. Han är mer rektangulär, har annan form på halsskölden och längre antenner.
 
Tjuvbaggarna hör till de skalbaggar som har en välvd halssköld, från sidan ser den ut som en kapuschong som huvudet sticker ut ur.
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

De långa benen och antennerna (som tillsammans - på avstånd - kan se ut som åtta ben) och halskölden som döljer huvudet ovanifrån och får det att se ut som om tjuvbaggen bara har två tydliga kroppsdelar gör att den här skalbaggen ibland på håll och i naturlig storlek kan se lite spindellik ut. På engelska kallas tjuvbaggarna Spider Beetles.
Som alla skalbaggar genomgår vanlig tjuvbagge en fullständig förvandling; den har en holometabol utveckling med stadierna ägg, larv, puppa och imago.
 
 
ORDNiNG SKALBAGGAR COLEOPTERA
FAMiLJ ?        TJUVBAGGAR      Ptinidae
ART         Vanlig tjuvbagge          Ptinus fur
Huruvida tjuvbaggarna ska räknas som en egen familj eller inte är man inte helt överens om. Ibland placeras de som underfamilj - Ptininae - i familjen trägnagare Anobiidae. Ett annat förslag placerar dem bland kapuschongbaggarna Bostrichidae/Bostrychidae.

 
ANDRA SKALBAGGAR
(mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster)
 
NYCKELPiGOR
  >>> 7-prickig nyckelpiga
många fler nyckelpigor hittar du i menyn till vänster
 
BLADBAGGAR
  >>> säckbagge
  >>> näckrosbladbagge
  >>> sävbaggar
  >>> aspglansbagge
  >>> albladbagge
 
ViVLAR
  >>> vivlar
 
FLUGBAGGAR
  >>> flugbaggar
 
LÅNGHORNiNGAR
  >>> långhorningar
  >>> lövträdlöpare
  >>> videbock
  >>> allmän blombock
 
BLADHORNiNGAR
  >>> trädgårdsborre
  >>> humlebagge
  >>> tordyvel
 
KNÄPPARE
  >>> knäppare
 
SVARTBAGGAR
  >>> ullbagge
 
JORDLÖPARE & SANDJÄGARE
  >>> grön sandjägare

 
ÄNGRAR
  >>> pälsängrar och fläskängrar
  >>> pälsängrar
  >>> vågbandad pälsänger
  >>> fläskänger
  >>> museiänger
 

 
ALLMÄNT om iNSEKTER
 
>>> allmänt om insekter
>>> var har de fötterna? - insekters morfologi
>>> holometabol utveckling