Rullvivlar Attelabidae

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Rullvivlar
Attelabidae
 
I Sverige finns det 16 arter av dessa små skalbaggar som precis som de egentliga vivlarna i familjen Curculionidae har långa snyten och klubbformade antenner. De största "svenska" rullvivlarna är 6-7 millimeter långa, de minsta är ungefär 1 millimeter. Man kan skilja rullvivlarna från vivlarna genom att titta på deras antenner. Vivlarnas antenner är knäböjda med ett långt "skaft" medan rullvivlarnas antenner består av ett antal segment som alla är ungefär lika korta.
 
Rullvivlarna fixar både bostad och mat åt sina larver genom att rulla ihop blad till hängande strutar eller rullar. Skalbaggen biter av bladet - men inte mittnerven - ganska nära skaftet och rullar ihop det. På björk kan man hitta den mycket allmänna svarta björkrullvivelns (rullviveln överst på bilden) strutformade bladrullar.
 
Inuti rullarna finns äggen. När larverna kläckts kan de äta blad lugnt och ostört. Så småningom faller löv och larv till marken (om inte larven redan gett sig av på egen hand) och larven kryper ner i jorden för att förpuppas och övervintra.
 
Som alla skalbaggar genomgår rullvivlarna en fullständig förvandling; de har en holometabol utveckling med stadierna ägg, larv, puppa och imago.
 
fler rullvivlar
--> halsvivel
--> Apoderus coryli
 
ANNAN "VÄXTSTYLiNG"
 
Larvbostäder på/i blad:
--> galläpplen och andra galler
--> minor.
 
mer om...
OLiKA SORTERS ViVLAR
--> vivlar
   --> mindre jordgubbsöronvivel
--> spetsvivlar
Många insektslarver bygger "larvhus" som de bär med sig. Dit hör till exempel nattsländor och en del fjärilar som säckspinnare och vattenmott. Guldögonsländornas larver kamouflerar sig gärna genom att stapla nedlagda bytens hudar på ryggen! Här finns bilder på en liten sådan.
 
ORDNiNG SKALBAGGAR Coleoptera
FAMiLJ       RULLViVLAR    Attelabidae
Ibland placeras rullvivlarna istället som underfamilj - Attelabinae - bland vivlarna Curculionidae. Och ibland placeras bl.a. björkrullviveln (bild högst upp) i en familj Rhynchitidae.

 

 
 
 
 
 
 
ANDRA SKALBAGGAR
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster]
 
NYCKELPiGOR
  >>> 7-prickig nyckelpiga
många fler nyckelpigor hittar du i menyn till vänster
 
BLADBAGGAR
  >>> säckbagge
  >>> näckrosbladbagge
  >>> sävbaggar
  >>> aspglansbagge
  >>> albladbagge
 
ViVLAR
  >>> vivlar
  >>> liten jordgubbsöronvivel
  >>> Tapeinotus sellatus
  >>> Tachyerges salicis
  >>> större tallvivel
 
FLUGBAGGAR
  >>> flugbaggar
 
LÅNGHORNiNGAR
  >>> långhorningar
  >>> lövträdlöpare
  >>> videbock
  >>> allmän blombock
 
BLADHORNiNGAR
  >>> trädgårdsborre
  >>> humlebagge
  >>> tordyvel
 
KNÄPPARE
  >>> knäppare
 
SVARTBAGGAR
  >>> ullbagge
 
JORDLÖPARE & SANDJÄGARE
  >>> grön sandjägare
 
ÄNGRAR
  >>> pälsängrar och fläskängrar
  >>> pälsängrar
  >>> vågbandad pälsänger
  >>> fläskänger
  >>> museiänger
 
ALLMÄNT om iNSEKTER
 
>>> allmänt om insekter
>>> var har de fötterna? - insekters morfologi
>>> holometabol utveckling