copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se


en ögonvivel
Strophosoma capitatum
ca 3-4 mm
 
Ögonvivlarna i släktet Strophosoma har ett kort brett snyte och toppiga, utstående ögon. De sammanväxta täckvingarna är svarta men, som det mesta av kroppen i övrigt, täckta av små brunfärgade fjäll.
 
Som fullbildad lever Strophosoma capitatum av blad och barr. De fullbildade skalbaggarna kan ses traska omkring (de kan inte flyga) på buskar och träd dels om våren, dels (ny generation) framåt sensommaren/hösten.
 
Strophosoma capitatum förekommer allmänt i så gott som hela landet.
 
I samma släkte:
S. melanogrammum
 

 

mer om...
ViVLAR
Curculionidae
 
Tapeinotus sellatus
Otiorhynchus ovatus
vanlig snytbagge
Hylobius abietis
större tallvivel
Pissodes pini
en sumpvivel
Lixus iridis
Tachyerges salicis
Micrelus ericae
 

mer om...
liknande skalbaggar
rullvivlar
spetsvivlar

 

 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]

 
ORDNiNG SKALBAGGAR Coleoptera
FAMiLJ   ViVLARCurculionidae
ART         Strophosoma capitatum