Renfanebagge - Galeruca tanaceti


copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Renfanebagge
Galeruca tanaceti
 

Svart, 6-12 mm, punkterad och en bred kropp som blir ännu bredare bakåt. Täckvingarna har en uppvikt kant runt hela framkanten.
Renfanebaggen är vanlig, har påträffats i hela landet och trivs med växter som rölleka, renfana och gräs mm.
 
I Sverige har man hittat 5 eller 6 arter i släktet Galeruca, men de flesta av dem är sällsynta.
 
Skalbaggarna i släktet Galeruca hör tillsammans med ungefär 295 andra svenska skalbaggar till skalbaggsfamiljen bladbaggar Chrysomelidae.
Som alla skalbaggar genomgår renfanebaggen en fullständig förvandling; den har en holometabol utveckling med stadierna ägg, larv, puppa och imago.
 

 
ORDNiNGSKALBAGGAR Coleoptera
FAMiLJ   BLADBAGGAR   Chrysomelidae
UNDERFAMiLJ          Galerucinae
ART       RENFANEBAGGE        Galeruca tanaceti

 
iNSEKTERNAS MORFOLOGi - var har de fötterna?
 
ANDRA BLADBAGGAR:
(mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster)
 
albladbagge
sävbagge
näckrosbladbagge
säckbagge
aspglansbagge
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANDRA SKALBAGGAR
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster]
 
NYCKELPiGOR
  >>> 7-prickig nyckelpiga
många fler nyckelpigor hittar du i menyn till vänster
 
BLADBAGGAR
  >>> säckbagge
  >>> näckrosbladbagge
  >>> sävbaggar
  >>> aspglansbagge
  >>> albladbagge
 
ViVLAR
  >>> vivlar
 
FLUGBAGGAR
  >>> flugbaggar
 
LÅNGHORNiNGAR
  >>> långhorningar
  >>> lövträdlöpare
  >>> videbock
  >>> allmän blombock
 
BLADHORNiNGAR
  >>> trädgårdsborre
  >>> humlebagge
  >>> tordyvel
 
KNÄPPARE
  >>> knäppare
 
SVARTBAGGAR
  >>> ullbagge
 
JORDLÖPARE & SANDJÄGARE
  >>> grön sandjägare

 
ÄNGRAR
  >>> pälsängrar och fläskängrar
  >>> pälsängrar
  >>> vågbandad pälsänger
  >>> fläskänger
  >>> museiänger
 
ALLMÄNT om iNSEKTER
 
>>> allmänt om insekter
>>> var har de fötterna? - insekters morfologi
>>> holometabol utveckling