copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se


Större tallvivel
Pissodes pini
ca 6-10 mm
 
Större tallvivel är mörkt brun med ett lite ljusare, rödbrunt och ganska långt snyte. Mitt på halsskölden finns en längsgående smal "köl" och på täckvingarna har den punktstrimmor (en del av punkterna är tydligt fyrkantiga). Såväl halssköld som täckvingar är försedda med fläckvis ordnade gula fjäll. På täckvingarna bildar fjällen två gula band (eller "fläckrader), två på varje täckvinge.
 
Som man hör av namnet (både det svenska och det vetenskapliga) är större tallvivel (Pissodes pini ) förtjust i tall. Det är huvudsakligen fällda träd och redan försvagade tallar som är intressanta för den äggläggande honan. Hon använder sina gnagverktyg - käkarna längst fram i spetsen av det långa snytet - för att göra små hål i barken där hon sedan placerar äggen. Larverna lever under barken där de genom sitt ätande åstadkommer små gångar.
 
Det finns ett helt gäng vivlar som är ganska lika större tallvivel (däribland vanlig snytbagge (Hylobius abietis) och så finns det några i samma släkte som ser nästan likadana ut. Andra vivlar i släktet Pissodes är bl.a. tallkottviveln. 
 

mer om...
ViVLAR
Curculionidae
 
Tapeinotus sellatus
liten jordgubbsöronvivel
Otiorhynchus ovatus
Tachyerges salicis
Micrelus ericae
Strophosoma capitatum
S. melanogrammum
sumpvivel Lixus iridis
vanlig snytbagge
 

 

 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]

 
ORDNiNG SKALBAGGAR Coleoptera
FAMiLJ       ViVLAR     Curculionidae
ART         STÖRRE TALLViVEL        Pissodes pini

 

fler skalbaggar
NYCKELPiGOR
  >>> 7-prickig nyckelpiga
 
BLADBAGGAR
  >>> säckbagge
  >>> näckrosbladbagge
  >>> sävbaggar
  >>> aspglansbagge
  >>> albladbagge
 
ViVLAR
  >>> vivlar
 
FLUGBAGGAR
  >>> flugbaggar
 
LÅNGHORNiNGAR
  >>> långhorningar
  >>> lövträdlöpare
  >>> videbock
  >>> allmän blombock
 
BLADHORNiNGAR
  >>> trädgårdsborre
  >>> humlebagge
  >>> tordyvel
 
KNÄPPARE
  >>> knäppare
 
SVARTBAGGAR
  >>> ullbagge
 
JORDLÖPARE & SANDJÄGARE
  >>> grön sandjägare
 
ÄNGRAR
  >>> pälsängrar och fläskängrar
  >>> pälsängrar
  >>> vågbandad pälsänger
  >>> fläskänger
  >>> museiänger