Tioprickig nyckelpiga (10-prickig nyckelpiga) - Adalia decempunctata
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Tioprickig (!?) nyckelpiga
10-prickig nyckelpiga
Adalia decempunctata
är en av de ca 65 nyckelpigearter som påträffats i Sverige.
 
Den här nyckelpigan kan se ut nästan hur som helst och ha ett varierande antal prickar på täckvingarna; den kan vara nästan helt svart med två gula fläckar, brun med flera vita fläckar etc. Halsskölden är ofta ljus med 4-5 fria svarta fläckar. Till skillnad från A. bipunctata - en "tvåprickig" släkting som kan ha fler än två prickar - har den normalt brungula ben. Den fullbildade skalbaggen är 3-4 mm lång.
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Ibland har den faktiskt 10 prickar på täckvingarna! 10-prickig nyckelpiga äter huvudsakligen bladlöss.
 
Som andra skalbaggar har nyckelpigor en holometabol utveckling med stadierna ägg, larv, puppa och imago.
 
fler nyckelpigor i samma släkte
tvåprickig nyckelpiga
Adalia bipunctata

mer om...
NYCKELPiGOR
Coccinellidae
 
  nyckelpigor
    7-prickig nyckelpiga
    Coccinella 7-punctata
    7-prickig nyckelpiga
    fler bilder
    11-prickig nyckelpiga
    Coccinella 11-punctata
    5-prickig nyckelpiga
    Coccinella 5-punctata
    19-prickig nyckelpiga
    Anisosticta 19-punctata
    Exochomus 4-pustulatus
    Coccinula 14-pustulata
    14-prickiga nyckelpiga
    Propylea 14-punctata
    2-prickig nyckelpiga
    Adalia 2-punctata
    22-prickig nyckelpiga
    Psyllobora vigintiduepunctata
    ljusstreckad nyckelpiga
    Myzia oblongoguttata
    njurfläckad nyckelpiga
    Chilocorus renipustulatus
    fjortonfläckig nyckelpiga
    Calvia quattuordecimguttata
    13-prickig nyckelpiga
    Hippodamia 13-punctata
    ögontecknad nyckelpiga
    Anatis ocellata
    Anatis ocellata - larv
    ögontecknad nyckelpiga - puppa
    ögontecknad nyckelpiga - nykläckt
    Hippodamia septemmaculata
    Coccinella hieroglyphica
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]

 
ORDNiNGSkalbaggarCOLEOPTERA
FAMiLJ      Nyckelpigor      Coccinellidae
UNDERFAMiLJ                   Coccinellinae
ART             Tioprickig nyckelpiga            Adalia decempunctata