copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
ODONATA
ZYGOPTERA
Jungfrusländor och flicksländor i Sverige
 
ViNGAR:
Till skillnad från de egentliga trollsländorna (Anisoptera) håller flicksländorna som regel sina vingar sammanslagna i vila; smaragdflicksländorna håller oftast sina snett utåtriktade men fäller gärna ihop dem om de känner sig iakttagna.
 
Hur jungfru- och flicksländor håller sina vingar vid vila demonstreras på bilderna (uppifrån och ned) av:
rödögonflickslända - Erythromma najas, ung (immatur) hanne,
blå jungfruslända - Calopteryx virgo, hanne
ett par smaragdflicksländor - lestes sponsa, honan underst i bild är mer störd av kameran än hannen.
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
STADiER: HEMiMETABOL UTVECKLiNG
 
'ämi (hämi) = halv
metabolä = förvandling
 
ofullständig förvandling
 
ägg -> larv -> imago
 
På bilden en flicksländehona som precis krypit ur sin larvhud. En halvtimme senare hade den pumpat upp vingarna och flög iväg utan minsta testvingslag.
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
VAR HiTTAR MAN DEM? Vid vatten! Larverna lever i vatten och parning och äggläggning sker vid strandkanten men under könsmognaden kan de flyga iväg en liten bit.
 
ÄGG: Äggen läggs huvudsakligen i vatten, i stammar av undervattensväxter, under näckrosblad eller i växter som hänger ut över vattnet så att den nykläckta larven trillar ner i sitt rätta element.
 
LARVER: Larverna lever i vatten, är rovdjur och känns igen bl.a. på de tre bladformiga gälbladen - där syre tas upp från vattnet - i bakkroppsspetsen. Gälbladen är inte bara väsentliga för larvens andning utan duger också att simma med: jungfru- och flicksländelarver simmar ofta genom att svänga bakkroppen åt sidorna som en fisk. Larven på bilden är fotograferad i ett akvarium.
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
ViNGAR: Jungfrusländorna har färgade, ganska breda vingar som saknar vingmärke (honorna har en ljus fläck) medan flicksländorna har tydliga vingmärken - avlånga hos smaragdflicksländorna och kortare, rombiska hos t ex släktet Coenagrion.
Vingutsnitten på bilderna nedan kommer (medurs) från:
blå jungfruslända - Calopteryx virgo, hanne
allmän smaragdflickslända - Lestes sponsa
mörk U-flickslända - Coenagrion pulchellum
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
MATVANOR: Trollsländor är rovdjur! Som vuxna fångar de insekter i luften eller på växter. Myggor och flugor tuggas raskt ner och sköljs ner med en eller annan daggdroppe.
 
På bilden nedan sätter en hanne av arten allmän smaragdflickslända - Lestes sponsa i sig en fluga. Flugan fångades i luften och sländan återvände till samma strå som den lämnat för att fånga bytet.
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
VAD GÖR DE OM ViNTERN? Trollsländor övervintrar som ägg eller larver. Larvstadiet kan vara flera år. Vinterflicksländan - Sympecma fusca är den enda svenska trollslända som övervintrar som imago (fullbildad).
 

ARTER: Det finns 4 familjer med sammanlagt ca. 20 arter i Sverige.
> mer om de arter jungfru- och flicksländor som finns i Sverige
 
MER:     --> blå jungfruslända
    --> Calopteryx virgo
    --> allmän smaragdflickslända
    --> Lestes sponsa
    --> röd flickslända
    --> Pyrrhosoma nymphula
    --> sjöflickslända
    --> Enallagma cyathigerum
    --> t-flickslända - hanne
    --> Coenagrion hastulatum
    --> t-flickslända - hona
    --> Coenagrion hastulatum
    --> mörk u-flickslända - hanne
    --> Coenagrion pulchellum
    --> mörk u-flickslända - hona
    --> Coenagrion pulchellum
    --> flicksländor i parning
 
Allmänt om insekter - text
Hemimetabol utveckling
Insekternas morfologi
 
BiLDERNA: Bilderna högst upp på sidan: en allmän smaragdflickslända - Lestes sponsa.
 
LiTTERATURTiPS: Artbeskrivningar & nyckel till såväl larver som vuxna sländor:
  • Sahlén, Göran: Sveriges trollsländor, Fältbiologerna, 1985
Artbeskrivningar, nyckel till vuxna & bilder på samtliga arter:
  • Sandhall, Åke: Trollsländor i Europa, Interpublishing, 2000

 
KÄLLOR MM: Grekiskan kontrollerad i:
  • Liddell & Scott, Greek-English Lexicon, Oxford University Press, 1978.

 
TEXT & FOTO