Ljungvivel Micrelus ericae

copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se

Ljungvivel
Micrelus ericae
ca 1,5 mm
 
Ljungviveln Micrelus ericae är en liten, trind vivel.
 
Micrelus ericae har rader med små spetsiga taggar på täckvingarna och en ljus strimma på var sida om mittsömmen.
 
Ljungviveln Micrelus ericae förekommer i större delen av landet och håller till på ljung.
 

mer om...
ViVLAR
Curculionidae
 
liten jordgubbsöronvivel
Otiorhynchus ovatus
större tallvivel
Pissodes pini
vanlig snytbagge
Hylobius abietis
hundkäxvivel
Lixus iridis
videhoppvivel
Tacyerges salicis
schabrakvivel
Tapeinotus sellatus
hasselögonvivel
Strophosoma melanogrammum
buskögonvivel
Strophosoma capitatum
 

 

mer om...
ANDRA SORTERS ViVLAR
 
rullvivlar
    halsvivel
    Apoderus coryli
spetsvivlar
 

mer om...
iNSEKTER
Hexapoda
insekternas morfologi
holometabol utveckling
allmänt om insekter
 

 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]

 
ORDNiNG  SKALBAGGAR  Coleoptera
FAMiLJ   ViVLAR Curculionidae
ART     Micrelus ericae

 

mer om...
SKALBAGGAR
Coleoptera
 
NYCKELPiGOR
Coccinellidae
7-prickig nyckelpiga
7-prickig nyckelpiga
7-prickig nyckelpiga - puppa
Hitta rätt nyckelpiga - olika arter/småbilder
Coccinula 14-pustulata
njurfläckad nyckelpiga
14-prickig nyckelpiga
19-prickig nyckelpiga
13-prickig nyckelpiga
Hippodamia septemmaculata
14-fläckig nyckelpiga
ljusstreckad nyckelpiga
10-prickig nyckelpiga
2-prickig nyckelpiga
22-prickig nyckelpiga
11-prickig nyckelpiga
5-prickig nyckelpiga
Coccinella hieroglyphica
Exochomus quadripustulatus
Anatis ocellata
Anatis ocellata - larv
Anatis ocellata - puppa
Anatis ocellata - nykläckt
 
BLADBAGGAR
Chrysomelidae
aspglansbagge
aspglansbagge - puppa
sköldbaggar
näckrosbladbagge
hårig videbagge
säckbagge
albladbagge
Gonioctena decemnotata
Gonioctena quinquepunctata
renfanebagge
rörbaggar
rapsjordloppa
pilglansbagge
 
ÄNGRAR
Dermestidae
pälsänger och fläskänger
pälsängrar
vågbandad pälsänger
museiänger
fläskänger
 
LåNGHORNiNGAR
Cerambycidae
långhorningar
björkvedbock
blå löbock
blåbock
fyrbandad blombock
gulröd blombock
tegelbock
fläckhornad blombock
sexfläckig blombock (NT)
ängsblombock
smalblombock
lövträdlöpare
barrträdlöpare
svarthårig kvistbock
videbock
 
JORDLÖPARE/SANDJÄGARE
Carabidae
jordlöpare
grön sandjägare
mindre larvmördare
 
ViVLAR
Curculionidae
vivlar
liten jordgubbsöronvivel
större tallvivel
Tacyerges salicis
Tapeinotus sellatus
Strophosoma melanogrammum
Strophosoma capitatum
 
RULLViVLAR
Attelabidae
rullvivlar
 
KNÄPPARE
Elateridae
knäppare
lövögonknäppare
Athous haemorrhoidalis
virvelhårig tallknäppare
kamhornad knäppare
halvsvart rödrock
Anostirus castaneus
rödaxlad lundknäppare (NT)
 
FLUGBAGGAR
Cantharidae
flugbaggar
Cantharis figurata
Rhagonycha fulva
Malthininae
 
BLÅSBAGGAR
Malachiidae
Malachius bipustulatus
 
SVARTBAGGAR
Tenebrionidae
ullbagge
 
BLADHORNiNGAR
Scarabaeidae
humlebagge
tordyvel
trädgårdsborre
kastanjeborre
fransdyngbagge
 
EKOXAR
Lucanidae
blåoxe
stubbnoshornsbagge
 
ASBAGGAR
Silphidae
Silpha-arter
 
KORTViNGAR
Staphylinidae
kortvingar
ögonkortvingar
Stenus-art
 
TJUVBAGGAR
Ptinidae
vanlig tjuvbagge
 
KARDiNALBAGGAR
Pyrochroidae
stor kardinalbagge
Schizotus pectinicornis
 
DYKARE
Dytiscidae
Agabus bipustulatus