Tjugotvåprickig nyckelpiga (22-prickig nyckelpiga) - Psyllobora vigintiduepunctata

 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se


Tjugotvåprickig nyckelpiga
22-prickig nyckelpiga
Psyllobora vigintiduepunctata
är en av de ca 65 nyckelpigearter som påträffats i Sverige.
 
22-prickig nyckelpiga är rent gul med 20-22 prickar på täckvingarna. Den fullbildade skalbaggen är 3-4 mm lång.
 
22-prickig nyckelpiga hör till de få nyckelpigor som är vegetarianer. Mjöldagg hör till den här artens favoritföda.
 
Kallas här och var Thea vigintiduepunctata
 
Som andra skalbaggar har nyckelpigor en holometabol utveckling med stadierna ägg, larv, puppa och imago.
 

FLER NYCKELPiGOR:
nyckelpigor
   7-prickig nyckelpiga
     'stilstudie'
   Ljusstreckad nyckelpiga
   Njurfläckad nyckelpiga
   Coccinula 14-pustulata
   Exochomus quadripustulatus
   19-prickig nyckelpiga
   14-prickig nyckelpiga
   11-prickig nyckelpiga
   10-prickig nyckelpiga
   Coccinella hieroglyphica
   Hippodamia semptemmaculata
 
   Hitta rätt nyckelpiga - småbilder

 
ORDNiNGSkalbaggarCOLEOPTERA
FAMiLJ   Nyckelpigor   Coccinellidae
UNDERFAMiLJ           Coccinellinae
ART         22-prickig nyckelpiga          Psyllobora vigintiduepunctata