Tapeinotus sellatus

copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se

-
Tapeinotus sellatus
ca 3-4 mm
 
Tapeinotus sellatus är en 3-4 millimeter kort skalbagge med ett tydligt mörkbrunt, lite sadelliknande (sellatus), märke tvärs över de ljusa täckvingarna och ett snyte som är ganska långt (men som ändå inte kommer i närheten av noslängden hos rekordhållarna i den långtrynade skalbaggsfamiljen vivlar).
 
Tapeinotus sellatus håller till vid kärr och på andra fuktiga platser där gulblommande lysing-arter (strandlysing (Lysimachia vulgaris) och topplösa (Lysimachia thyrsiflora) nämns som värdväxter) förekommer. Larverna lever i stjälkarna.
 
 
 

mer om...
ViVLAR
Curculionidae
 
vivlar - Curculionidae
    öronvivlar
   --> större tallvivel
   --> Pissodes pini
    vanlig snytbagge
    Hylobius abietis
    en sumpvivel
    Lixus iridis
   --> Tachyerges salicis
    Micrelus ericae
    Strophosoma capitatum
    S. melanogrammum
 
SPETSViVLAR
spetsvivlar
 

RULLViVLAR
rullvivlar
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]

 
ORDNiNG SKALBAGGAR Coleoptera
FAMiLJ       ViVLAR    Curculionidae
ART         -      Tapeinotus sellatus

 

NYCKELPiGOR
  >>> 7-prickig nyckelpiga
många fler nyckelpigor hittar du i menyn till vänster
 
BLADBAGGAR
  >>> säckbagge
  >>> näckrosbladbagge
  >>> sävbaggar
  >>> aspglansbagge
  >>> albladbagge
 
ViVLAR
  >>> vivlar
 
FLUGBAGGAR
  >>> flugbaggar
 
LÅNGHORNiNGAR
  >>> långhorningar
  >>> lövträdlöpare
  >>> videbock
  >>> allmän blombock
 
BLADHORNiNGAR
  >>> trädgårdsborre
  >>> humlebagge
  >>> tordyvel
 
KNÄPPARE
  >>> knäppare
 
SVARTBAGGAR
  >>> ullbagge
 
JORDLÖPARE & SANDJÄGARE
  >>> grön sandjägare
 
ÄNGRAR
  >>> pälsängrar och fläskängrar
  >>> pälsängrar
  >>> vågbandad pälsänger
  >>> fläskänger
  >>> museiänger