Insektsordningar i Sverige.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se
  copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Insektsordningar bild copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se


 
HEXAPODA
ca 24 500 kända arter *
Svenska artprojektet hittar hela tiden tidigare okända arter så siffrorna är inte aktuella.
ordförklaringar
fotnoter *
(klicka på de pilförsedda insektsnamnen för att komma vidare till text- och bildsidor)
 
APTERYGOTA PTERYGOTA
ENTOGNATHA EKTOGNATHA
AMETABOLA HEMIMETABOLA HOLOMETABOLA

  COLLEMBOLA
  --> Hoppstjärtar
  245
 
  PROTURA
  Trevfotingar
  4
 
  DiPLURA
  Larvborstsvansar
  5
 

  ARCHAEOGNATHA *1
  Hoppborstsvansar
  3
 
  ZYGENTOMA *1
  --> Silverborstsvansar
  3
     --> silverfisk
     --> ugnssmyg
 

  ODONATA
  --> Trollsländor
  56 (3)
  ...mer om trollsländor
 
  EPHEMEROPTERA
  --> Dagsländor
  58
 
  BLATTODEA *5
  --> Kackerlackor
  7 (17)
 
  PLECOPTERA
  --> Bäcksländor
  37
 
  DERMAPTERA
  --> Tvestjärtar
  4 (1)
 
  ORTHOPTERA
  --> Hopprätvingar
    syrsor,
    --> vårtbitare,
    --> gräshoppor
  38 (2)
 
  HOMOPTERA *2
  --> Växtsugare
  växtlöss
   t ex
      --> bladlöss
      --> mjöllöss
  stritar
   t ex
       --> spottstritar
       --> dvärgstritar
  1 141 (32)
 
  HETEROPTERA *2
  --> Skinnbaggar
     t ex
      --> bärfisar
      --> skräddare
     --> vattenskorpioner
  593
 
  THYSANOPTERA
  Tripsar
  103 (5)
 
  PSOCOPTERA
  Stövsländor
  62
 
  ANOPLURA *3
  Löss
  19
 
  MALLOPHAGA *3
  Käklöss
  154
 

 

  DiPTERA
  --> Tvåvingar
  --> flugor
  --> myggor
  6 690 (2)
   ...mer om tvåvingar
 
  NEUROPTERA *4
  --> Nätvingar
  63
 
  MEGALOPTERA *4
  --> Vattennätvingar
  5
 
  RAPHiDiOPTERA *4
  --> Halssländor
  4
 
  MECOPTERA
  --> Näbbsländor
  5
 
  TRiCHOPTERA
  --> Nattsländor
  222
 
  COLEOPTERA
  Skalbaggar
  4 456 (97)
  ...mer om skalbaggar
 
  HYMENOPTERA
  Steklar
  --> humlor
  --> honungsbin
  --> getingar
  myror
  mm
  7 728 (6)
 
  LEPiDOPTERA
  Fjärilar
  2 697 (69)
  ...mer om fjärilar
 
  SiPHONAPTERA
  Loppor
  56
 
  STREPSiPTERA
  Vridvingar
  7
 

 
ANTAL ARTER
 
Uppgifterna om antal fastboende (och inom parentes tillfälliga) arter i landet kommer från Sveriges Entomologiska Förenings hemsida.
 
upp igen!
 

 
ORDFÖRKLARINGAR
 
Samtliga ord som förklaras här nedanför kommer från grekiskan och till denna sida kommer de direkt från
 
Liddell & Scott, Greek-English Lexicon, Oxford University Press, 1978.
 
Vad de vetenskapliga benämningarna på insektsordningarna betyder och varifrån orden kommer kan du slå upp i LiTEN ETYMOLOGiSK ORDBOK.

 

 
HEXAPODA
'ex (hex) = sex
pous = fot (stam: pod)
===> sexfotade
 
------------------------------------------------------------------

 
PTERYGOTA
pteryx (genitiv: pterygos) = vinge
===> vingade
 
APTERYGOTA
a- = utan
pteryx (genitiv: pterygos) = vinge
===> vinglösa
 
Även bland de PTERYGOTA finns det insekter utan vingar men det anses vara en sekundär vinglöshet betingad av ändrade levnadssätt. Bl a lopporna SiPHONAPTERA och lössen PHTHiRAPTERA /ANOPLURA och MALLOPHAGA saknar vingar.
 
Det finns också insekter som gör sig själva vinglösa; när t ex hjortlusflugan hittat ett lämpligt värddjur bryter den av sina vingar och när myrdrottningen befruktats är det slut med hennes flygande.
 
------------------------------------------------------------------

 
ENTOGNATHA
entos = inne
gnathos = käke
===> käkarna inne [i huvudet]

 
EKTOGNATHA
ektos = ute, utanför
gnathos = käke
===> käkarna utanför [huvudet]
 
------------------------------------------------------------------

 
AMETABOLA
a- = utan
metabolä = förvandling
===> ingen förvandling === ägg -> imago (fullbildad)

 
HEMiMETABOLA (exempel med bilder)
'ämi (hämi) = halv
metabolä = förvandling
===> ofullständig förvandling === ägg -> larv -> imago (fullbildad)

 
HOLOMETABOLA (exempel med bilder)
'olos (holos) = hel
metabolä = förvandling
===> fullständig förvandling === ägg -> larv -> puppa -> imago (fullbildad)
 
upp igen!
 


 

 
FOTNOTER
Alla är inte överens om hur sexfotingarna ska grupperas. En del vill dela upp dem i fler huvudordningar, andra i färre. Bland annat anses ett antal av de ordningar som anges ovan vara underordningar enligt följande:
  • (1) THYSANURA - Fjällbortsvansar
    • ARCHAEOGNATHA
    • ZYGENTOMA
  • (3) PHTHiRAPTERA - Djurlöss
    • ANOPLURA - Löss (sugande)
    • MALLOPHAGA - Käklöss (bitande)

 
upp igen!
 
iNSEKTER eller iNTE iNSEKTER?
 
Till de egentliga insekterna räknas de ektognatha (tabellens tre högra spalter) medan de entognatha räknas som urinsekter. Av en del. Andra anser att t ex kollembolerna i stället hör till kräftdjuren (Crustacea) och menar bl a att kollembolernas hoppgaffel, ventraltub och hoppgaffelspärr (tenaculum) är ombildade ben. {ref xyz}
 
upp igen!

 
 
 
Allmänt om insekter - text

 
 
 
 TEXT & FOTO
 

 
Sidan gjordes av
 
COPRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
I Ljungström
 

 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se
CPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se