Gräshoppor


 
 
 
Gräshopporna
skiljer sig från övriga hopprätvingar - syrsor och vårtbitare - bl a genom att de har mycket kortare antenner.
 

Gräshoppor
övervintrar oftast som ägg i marken. Honorna lägger äggen i en grop och täcker dem med en vätska som hårdnar och bildar en sorts öppen kapsel. På våren kläcks äggen och larverna, som ser ut ungefär som de fullbildade gräshopporna, börjar äta och växa. Larverna ömsar hud ett antal gånger och vinganlagen blir för varje hudömsning allt tydligare. De genomgår inget puppstadium utan har en hemimetabol utveckling: ur den sista larvhuden kliver en fullbildad insekt.
 
De vuxna gräshopporna har som regel två par vingar. Framvingarna är ofta ganska smala och kraftiga. Under dem har en del arter breda, färgglada vingar. Trumgräshoppan döljer t ex ett par breda - de räcker till för att bilda en hel 180 graders solfjäder med framvingarna som skänklar - orangefärgade vingar under de brunmurriga framvingarna. De flesta gräshoppor flyger dock ganska illa.
 
Markgräshopporna spelar genom att gnida baklåren mot lister som sitter längs mitten av framvingarna. Stridulationstapparna sitter på insidan av låret och när gräshoppan snabbt rör bakbenen alstras ljudet på ungefär samma sätt som när man spelar på kam (men det låter mer som när man trampar på symaskin).
 
Varje art spelar sin egen låt; man kan köpa CD-skivor med gräshoppsmusik och lära sig skilja arterna åt bara genom att höra dem.
 

Gräshoppornas larver ser ut ungefär som de fullbildade, vuxna gräshopporna. På bilden en knappt centimeterlång larv.
 

 
Vad är vad på en gräshoppa?
 
morfologi
 
Andra insekter med ofullständig förvandling.
 
hemimetabol
Gräshoppor
spelar eller stridulerar, som det brukar kallas, för att kommunicera och då är det ju bra om någon hör. Gräshoppornas öron räknas också till de mest utvecklade bland insektsöron och är placerade på var sida om bakkroppens första segment.
 
Det finns ca 25 arter i Sverige. Alla är de solälskande men i övrigt föredrar de olika arterna lite olika miljöer. Den stora stiliga kärrgräshoppan håller till på kärrängar, den kortvingade ängsgräshoppan gillar friskt och frodigt gräs och backgräshoppan, som nöjer sig med lite glesare gräs och torrare miljöer, kan man ofta se klänga omkring i knastertorr ljung.
 
Gräshoppor är (oftast) vegetarianer.

 
 
 

Gräshoppor kan vara ganska svåra att artbestämma. Man tittar bl a på halssköldens form och kölar. Färgmässigt kan en och samma art variera väldigt mycket. Den kortvingade ängsgräshoppan kan till exempel vara grön, brun, gulaktig eller purpurfärgad. Dessutom kan den vara ganska långvingad...
 
Det finns två olika familjer:
 
torngräshoppor Tetrigidae
markgräshoppor Acrididae
 
Torngräshoppor känner man igen på halsskölden som är utdragen över hela bakkroppen. (Bild på sidan om punkttorngräshoppa)
 
Gräshopporna på bilderna tillhör alla familjen markgräshoppor Acrididae.
 
skogsgräshoppa
strandängsgräshoppa
 
 
 

ORDNiNGHOPPRÄTViNGARORTHOPTERA
    GRÄSHOPPOR   Caelifera
FAMiLJER      torngräshoppor
      markgräshoppor
      Tetrigidae
      Acrididae

 
hemimetabol utveckling
allmänt om insekter