PLECOPTERA
Bäcksländor
 
Bäcksländorna håller, som det svenska namnet meddelar, till vid vatten och allra helst rinnande sådant. Där trivs de under larvstadiet då de vill leva i vatten med hög syrehalt och där vid bäckstranden stannar de gärna när de väl tagit sig upp på land och krupit ur sin sista larvhud.
 
En typisk fullbildad bäckslända har fyra genomskinliga vingar, ett par ganska smala framvingar och ett par större bakvingar. I framvingarna bildar ribbnätet ofta en tydlig stege eller fläta. Antennerna är trådformade och ganska långa. Från bäcksländans bakkropp sticker ett par, ofta långa men ibland helt korta, ändspröt ut.
 
Bäcksländorna (åtminstone många av arterna) hör till de insekter som ägnar sig åt "substratmusik" i samband med parningen: hanne och hona hittar varandra genom att trumma med bakkroppen. "Sången" är artspecifik, så ett sätt att artbestämma bäcksländor är att lyssna på dem!
DET VETENSKAPLiGA NAMNET:


PLECOPTERA
kommer från grekiskans
 
plekå = fläta
plekos = korgarbete; flätverk
ptera = vingar
 
STADiER: HEMiMETABOL UTVECKLiNG
 
'ämi (hämi) = halv
metabolä = förvandling
 
===> ofullständig förvandling
ägg => larv => vuxen (imago)

 
FAMiLJER & ARTER i SVERiGE: 7 familjer och 37 arter i Sverige:
 • Perlodidae - rovbäcksländor
  8
 • Taeniopterygidae - vingbandbäcksländor
  3
 • Perlidae - jättebäcksländor
  1
 • Chloroperlidae - blekbäcksländor
  3
 • Nemouridae - kryssbäcksländor
  12
 • Capniidae - småbäcksländor
  6
 • Leuctridae - smalbäcksländor
  4

VAR HiTTAR MAN DEM? Larverna lever huvudsakligen i syrerikt, rinnande vatten och de vuxna håller sig i närheten av vatten.
 
MATVANOR: En del bäcksländor äter ingenting alls som vuxna, andra sägs äta t.ex. lavar och pollen. En del larver är rovdjur, andra är vegetarianer och sätter i sig sådant som multnande löv.
 
MER OM ...
 
--> Allmänt om insekter - text
--> Hemimetabol utveckling
--> Insekternas morfologi
 
 
Andra "sländor" vid vatten:
   --> trollsländor
   --> dagsländor
   --> nattsländor
   --> sävsländor
 
 
KÄLLOR MM: Uppgifterna om antal arter kommer från Sveriges Entomologiska förenings hemsida.