Halssländor Raphidioptera

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Halssländor
Raphidioptera
4 arter i Sverige
 
I Sverige finns det bara fyra representanter för insektsordningen halssländor. De är uppdelade på två familjer men känns allihop igen på sina platta huvuden och långa "halsar" som de kan resa upp i princip vinkelrätt mot kroppen.
 
Halssländor genomgår en fullständig förvandling; de har en holometabol utveckling med stadierna ägg, larv, puppa och imago. Larven lever under barken på träd och/eller på marken där den sätter i sig andra småkryp som ägg och larver av olika insekter. Halssländor övervintrar som larver eller puppor och sägs normalt ta två-tre år på sig från ägg till vuxen. Som fullbildade äter halssländor sådant som småkryp - bladlöss till exempel - och pollen.
 
Bladlusätandet har lett till att det forskas på om man kan få halssländor att tjänstgöra som effektiva skadedjursbekämpare. Redan för 100 år sedan ska man ha fört några pionjärer till Australien där de dock drabbades av värmechock. I alla fall kan en anledning till att försöket misslyckades ha varit en utebliven period av lägre temperatur, något som verkar krävas för att utvecklingen ska gå normalt.
 
I världen ska det finnas omkring 200 kända arter och de håller till enbart på norra halvklotet.
 
Ibland räknas halssländorna in bland nätvingarna (Neuroptera).
 

 
 
ORDNiNG HALSSLÄNDOR Raphidioptera
FAMiLJER       ORMHALSSLÄNDOR (3 arter)
    RELiKTSLÄNDOR (1 art)
    Raphidiidae
    Inocelliidae