copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se


De stora glänsande ögonen ger guldögonsländorna en närmast rådjursvän look. Men skenet bedrar! Som larver är de glupska rovdjur. Så begivna på bladlöss är de att man faktiskt kan köpa dem som biologiskt bekämpningsmedel!

NEUROPTERA
Nätvingar 

NEUROPTERA
Nätvingar
i SVERiGE

DET VETENSKAPLiGA
NAMNET:

NEUROPTERA
 
kommer från grekiskans
 
neuron = ordets ursprungliga betydelse: sena; bågsträng -> nerv
ptera = vingar
 
Namnet syftar förstås på vingarnas utseende.
 
STADiER: HOLOMETABOL UTVECKLiNG
 
'olos (holos) = hel
metabolä = förvandling
 
===> fullständig förvandling
 
ägg ==> larv ==> puppa ==> imago
 
Ägg av guldögonslända.
 
copyright_ljungström_flowsim
FAMiLJER & ARTER i SVERiGE: 63 arter (representerande 6 familjer) har hittats i Sverige:
MATVANOR: En del nätvingar äter ingenting som vuxna eller kanske bara lite pollen och nektar eller honungsdagg, andra äter småkryp som till exempel bladlöss (sländan på bilden högst upp sitter och äter en bladlus).
 
Som larver äter nätvingar spindlar och insekter med god aptit och av den anledningen används de som skadedjursbekämpare. Guldögonsländorna hör, tillsammans med bl a nyckelpigorna och blomflugornas larver, till bladlössens mera kända fiender. Guldögonsländornas larver kallas för övrigt bladluslejon.
 
Bild på en nätvingelarv som äter mjöllöss finns på sidan om mjöllöss.
 
VÅRTECKEN
På våren hittar man ofta övervintrade gröna guldögonsländor i sommarstugefönster och liknande.
Och om detta har det har kommit många mejl till www.entomologi.se.
Så svar på några frågor om dessa gröna, nätvingade insekter som ((mest) om våren) hittas i sommarstugor och husvagnar:
Vad är det för grön insekt? Låter på din beskrivning som att det är guldögonsländor. Mejla en bild.
Är de farliga för människor? Nej!
Är de rent av nyttodjur enligt människor? Ja! (men iNTE enligt bladlöss...)

 

 
Allmänt om insekter - text
Holometabol utveckling
Insekternas morfologi
 
 
KÄLLOR MM: Uppgifterna om antal arter i Sverige kommer från Sveriges Entomologiska förenings hemsida.
 
BiLDER: På bilden högst upp en Chrysopa perla.