Bärfisar - Acanthosomatidae - Scutelleridae - Pentatomidae

denna bild copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Sköldbärfis
 
Sköldbärfisarna
har en skutell som täcker hela bakkroppen (utom kanterna) och fötter med tre leder. Ovan en Eurygaster testudinaria på veketåg. Mycket lik är den rödlistade E. maura som bara finns i Skåne och på Öland och Gotland. På andra håll i Europa uppträder den som skadedjur på säd.

denna bild copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Skinnbaggarna i familjerna
taggbärfisar, sköldbärfisar och bärfisar
har 5-ledade antenner som bärfisen på bilden ovan (rödbent stinkfly - Pentatoma rufipes, fler liknande finns). De flesta bärfisar är vegetarianer och suger växtsaft, en del som t.ex Picromerus bidens och rödbent stinkfly, lever helt eller delvis som rovdjur och suger i sig fjärilslarver mm. Som alla skinnbaggar har de en sugsnabel som, när den inte används, ligger uppfälld under kroppen. Bild på sugsnabel finns under skinnbaggar - introduktion.
 
Det finns ca 40 arter bärfisar i Sverige.
Bärfisar eller stinkflyn som skinnbaggarna också kallas kan ge ifrån sig en obehagligt luktande vätska om de oroas. Stinkkörtlarna sitter undertill på var sida av mellankroppens sista del (metathorax). denna bild copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Larver!

Alla bärfisar
(och övriga skinnbaggar) har en hemimetabol utveckling med stadierna ägg, larv och imago.
 
Som larver ägnar de sig åt att äta och växa och när huden blivit för trång byter de helt enkelt ut den (ömsningen styrs av hormoner). De ömsar hud ett antal - vanligen 5 - gånger. Fullt utvecklade vingar får de först som fullbildade.
 
Larven på den övre bilden har inte hunnit så långt i sin utveckling som larven på den undre där vingarna börjat framträda.
 
De flesta bärfisar övervintrar som fullbildade.
denna bild copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Bärfis (imago)
Vanlig bärfis
Dolycoris baccarum.
 
Den "bredaxlade"
Taggbärfisen
Acanthosoma haemorrhoidale
till höger visar upp skinnbaggarnas typiska framvingar där den inre hälften är läderartad och den yttre tunn och hinnartad. Vingarnas membranpartier ligger omlott över bakkroppen.
 
Det trekantiga partiet mellan vingarna bildas av ryggplåten på andra mellankropps-segmentet (mesothorax) och kallas skutell. Många skinnbaggar har en stor och trekantig skutell.
 
Bild med skutell och vingmembran markerade finns under SKiNNBAGGAR - introduktion.
 
denna bild copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Taggbärfis (imago).
 

 
 
 SVENSKT NAMNVETENSKAPLiGT NAMNARTER i SVERiGE
iNSEKTSORDNiNG:  skinnbaggar
  HETEROPTERAca 600
ÖVERFAMiLJ:  
  PENTATOMOiDEA 
FAMiLJER:      taggbärfisar     Acanthosomatidae  8
     sköldbärfisar    Scutelleridae   6
     bärfisar     Pentatomidaeca 30

 
 
 

 
BÄRFiSAR
  --> vanlig bärfis
  --> grönt stinkfly/bärfis
  --> rödbent stinkfly/bärfis
  --> rödbent stinkfly/bärfis - larv
  --> Picromerus bidens
  --> Troilus luridus
  --> Rhacognathus punctatus
  --> Chlorochroa juniperina
  --> strimlus
  --> Chlorochroa pinicola
  --> Zicrona caerulea
  --> rapssugare
 
taggbärfisar
  --> Cyphostethus tristriatus
  --> Acanthosoma haemorrhoidale
  --> Elasmucha grisea
  --> Elasmucha fieberi
 
sköldskinnbaggar
  --> Eurygaster testudinaria
 
fröskinnbaggar
  --> grankottskinnbagge
 
näbbskinnbaggar
  --> näbbskinnbagge
 
ANDRA SKiNNBAGGAR:
 
  stavliknande vattenskorpion
  skräddare
 
allmänt om insekter