copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

 

MEGALOPTERA - vattennätvingar
 
DET VETENSKAPLiGA
NAMNET:


MEGALOPTERA kommer från grekiskans:
 
megalos = stor
ptera = vingar
 
ARTER & FAMiLJER: Det finns en familj om 5 - mkt lika - arter i Sverige
 
Sialidae Sävsländor
 
VAR HiTTAR MAN DEM? De vuxna sävsländorna håller till vid vatten där de - när de inte är upptagna av fortplantningsbestyr - mest verkar ägna sig åt sävligt sittande på något vassblad.
 
STADiER: HOLOMETABOL UTVECKLiNG
 
'olos (holos) = hel
metabolä = förvandling
 
fullständig förvandling
 
ägg -> larv -> puppa -> vuxen
 
ÄGG: De bruna, avlånga äggen läggs tätt sammanpackade och stående (ibland i lager kan jag konstatera från mina foton av äggläggning) på strandväxter, t.ex. vassblad eller pors.
 
LARVER: Larverna lever som rovdjur i vatten i upp till 2 år. När det är dags för dem att förpuppas gräver de ner sig på land.
 
MATVANOR: Larverna är rovdjur medan den vuxna sävsländan, som inte lever särskilt länge, mest sägs knapra i sig lite pollen.
 
BiLDERNA:
  1. Sävslända (hona).
  2. Sävsländor i parning. Hannen är mindre än honan och av honom (till vänster) syns nästan bara vingarna.

MER OM...
 
--> Allmänt om insekter - text
--> Holometabol utveckling
--> Insekternas morfologi
 
 
Andra "sländor" vid vatten:
   --> trollsländor
   --> dagsländor
   --> nattsländor
   --> bäcksländor