Tripsar - Thysanoptera

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Tripsar
Thysanoptera
> 100 arter i Sverige
 
Tripsar är mycket små (2-3 mm korta), långsmala insekter. Det finns tripsarter som är vinglösa men de flesta är försedda med två par smala, fransiga och lite fjäderlika, vingar. En del tripsar är rovdjur som äter andra småkryp (däribland andra tripsar) men de flesta suger växtsafter. Många tripsarter uppträder som skadeinsekter. Ärttrips, amerikansk blomtrips och sädestrips är några av de tripsar som kan ställa till problem för odlare.
 
Bland de växtsaftsugande tripsarnas naturliga fiender finns småkryp som t.ex. näbbskinnbaggar, kvalster och tripsar i gruppen Aeolothripidae (rovtripsar).
 
Andra namn på tripsar är fransvingar (direkt översättning av grekiskans thysanoptera), blåsfotingar (för att de har blåsor mellan klorna) och åskflugor.
 

 
Ordet trips kommer från grekiskans thrips ('trämask').
 

iNSEKTSORDNiNG:TRiPSAR
THYSANOPTERA
FAMiLJER i SVERiGE:  rovtripsar
  rörtripsar
  smaltripsar
 
  Aeolothripidae
  Phlaeothripidae
  Thripidae

 

 
 
Andra småkryp som suger växtsafter med stickande/sugande mundelar är t.ex.:
  -> växtsugare (Homoptera), t.e.x.
    -> bladlöss
    -> bladloppor
    -> mjöllöss
    -> spottstritar
    -> sporrstritar
    -> kilstritar
    -> dvärgstritar
  -> många skinnbaggar (Heteroptera), t.ex.
    -> bärfis
    -> rapssugare
Bland skinnbaggarna finns det flera arter som lever som rovdjur och använder sina stickande-sugande mundelar till att äta andra småkryp. Till dem hör bl.a. den uppskattade "bladlusbekämparen" allmän näbbskinnbagge.
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster]