Lusflugor - Hippoboscidae

 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

 
ÄGG-LARV-PUPPA-iMAGO
ÄGG-LARV...
Som alla tvåvingar har lusflugor en holometabol utveckling med stadierna ägg - larv - puppa - imago
 
Hjortflugorna/älgflugorna är pupipara (puppfödande): honan föder fullvuxna larver som genast faller till marken och förpuppas. Ut ur puppan kliver så småningom den fullbildade flugan som flyger iväg för att hitta en lämplig värd, landar på den, bryter av sig vingarna, förser sig med ett blodmål och parar sig. En larv i taget utvecklas och "diar" under tre larvstadier innan den lämnar honans kropp och förpuppas på marken.
 
PANSARFLUGA?!
Hjortflugan/älgflugan är en kompakt figur, anpassad för att kliva omkring bland borst och hårstrån, vingarna bryts av (den gör det själv) när den hittat en värd och är inte i vägen, och inte ens de korta antennerna sticker ut som hos de flesta flugor utan sitter försänkta i gropar på huvudet. Lusflugan rör sig snabbt och bestämt och när man - för varje gång alltmer hårdhänt - försöker fösa bort den duckar den bara och travar sedan oberört vidare. Några som mejlat hit har gett den det passande tillnamnet pansarfluga!
 
Andra som mejlat kan meddela att en lång varm dusch inte är något som helst problem för en lusfluga. Efter duschen börjar de röra på sig igen och då kan man plocka bort dem. (De sitter inte fast i huden som t.ex. fästingar.)
 

 
NAMNET
Det vetenskapliga namnet på familjen lusflugor - HiPPOBOSCiDAE - kommer från grekiskans:
 
'ippos (hippos) = häst
boskå = beta, äta (inf. boskein)
 
och kan alltså översättas med "hästätare".
 
å = bokstaven omega
o = omikron
 
Lusflugor hör till flugorna; egentliga löss ser helt annorlunda ut. Andra småkryp med "lus" i namnet är t.ex. vägglusen som inte heller är någon lus utan en skinnbagge och bladlöss som hör till gruppen växtsugare. En annan insekt som går under beteckningen "lus" är strimlusen som i själva verket är en skinnbagge

Lusflugor
Hippoboscidae
13 arter i Sverige
  bild:hjortfluga/älgfluga
  ca 5 millimeter
 
Den som inte sett någon lusfluga i verkligheten kan möjligen misstänka att det här är bilder av döda halvmosade flugor som fått vingarna söndertrasade av någon vildsint fotograf som velat få dem att stå still. Men det är det inte! Så här ser de ut, lusflugorna. De olika arterna skiljer sig förstås en del, men det här är typiska och helt alerta - och snudd på okrossbara! - lusflugor på språng över kartongbitar, byxben och fleecetröjor. Och vingarna, ja, dem förstör de faktiskt själva.
 
Lusflugorna är mycket platta och rör sig med nästan ingen markfrigång alls. Benen är kraftiga, huden seg och längst ut på fötterna sitter ett par rejäla klor. De har en kraftig snabel som de kan både sticka och suga blod med och lever som parasiter (ektoparasiter). Hjortflugan eller älgflugan lever på hjortdjur som älgar och rådjur, nötflugan föredrar hästar och nötkreatur och fårlusen ger sig på får. Ett par andra arter håller sig till fåglar. De fullbildade lusflugorna tassar omkring i värddjurets päls- eller fjäderdräkt, förser sig emellanåt med ett blodmål och parar sig. Larverna matas och växer inne i honans kropp och när de kommer ut har de redan börjat förpuppas.
 
ViNGAR?
En del lusflugor saknar vingar, andra, som till exempel hjortflugan/älgflugan Lipoptena cervi, har flygdugliga vingar. När hjortlusflugan/ älgflugan hittat ett lämpligt värddjur bryter den av sig vingarna och det är precis vad flugorna på de flesta av bilderna har gjort.
 
Det finns 13 (källa:SEF) arter lusflugor i Sverige. Till familjen hör förutom hjortflugan/ älgflugan, bl.a. arterna fårlus, hästfluga, fågelfluga, svalfluga och tornseglarfluga.
 
PÅ MÄNNiSKOR?
Om man om hösten rör sig i marker där det finns (eller kanske snarare, har funnits) gott om älg och rådjur kan det hända att man får besök av en och annan förvirrad lusfluga. Jag har aldrig varit med om att de biter (vilket de alltså kan göra - och gör!, meddelar många i mejl) men man får definitivt tillfälle att konstatera att de inte bara kittlas nå't infernaliskt utan också klamrar sig fast precis lika bra som de ser ut att kunna göra. Fast en och annan flugindivid har lite koll på var den hamnar och flyger snabbt iväg när den upptäcker att den landat på fel ställe. Andra kan man få se febrilt försöka sparka av sig vingarna för att slå sig ned mer permanent. Det brukar gå snabbt för dem att bryta av sig vingarna, men en del individer har lite problem...
[bilder -->
 

 
iNOMHUS?!
Ibland kan lusflugor också dyka upp inomhus. Då handlar det mest om de arter som normalt håller sig till fåglar. Flugorna övervintrar i boet som puppor och finns inte fåglarna på plats när de fullbildade lusflugorna kläcks på våren så får hungriga lusflugor försöka hitta några andra värdar.
 

 
SPiNDELLiKA?
Många som mejlat hit tror att de här krypen är spindlar och det är definitivt någonting spindelaktigt över dem, men de är alltså flugor och insekter. Och som alla insekter så skiljer de sig från spindlarna bland annat genom de sex benen (spindlar - och andra spindeldjur - har åtta) och uppdelningen i huvud - mellankropp - bakkropp (hos spindlarna är huvud och mellankropp sammanväxta).
 
Även bland spindeldjuren (dit hör spindlar, kvalster, lockespindlar och klokrypare) finns det för övrigt blodsugande småkryp, bl.a. fästingar.
 
Hjortflugan/älgflugan
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

Ismannen Ötsi som hittades i Alperna hade för övrigt sällskap av ett gäng lusflugor på sin sista vandring för sisådär 5000 år sedan.
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
iNSEKTSORDNiNG:   TVÅViNGAR
   Diptera
UNDERORDNiNG:      FLUGOR
      Brachycera
GRUPP:         HÖGRE FLUGOR
         Cyclorrhapha
FAMiLJ:            LUSFLUGOR 
            Hippoboscidae

 
 
Uppgiften om antal arter i Sverige kommer från Sveriges Entomologiska Förenings hemsida.
 

 
 

 
 

 
 

mer om...
BLODSUGANDE SMÅKRYP
 
iNSEKTER
FLUGOR
  -> bromsar
  -> Tabanidae
    -> blinningar
    -> Chrysops spp
    -> vanlig blinning
    -> Chrysops relictus
    -> regnbroms
    -> Haematopota spp
  -> lusflugor
  -> Hippoboscidae
 
MYGGOR
  -> stickmyggor
  -> Culicidae
    -> stickmyggor/Culicinae
    -> Culicinae
  -> knott
  -> Simuliidae
  -> svidknott
  -> Ceratopogonidae
 
SPiNDELDJUR
  -> fästingar
  -> Ixodidae
 

mer om...
FLUGOR
Diptera
 
  -> blomflugor
  -> Syrphidae
    -> flyttblomfluga
    -> Episyrphus balteatus
    -> slamflugor
    -> Eristalis
    -> kärrblomflugor
    -> Helophilus
  -> bromsar
  -> Tabanidae
    -> "stora bromsar"
    -> Tabanini
    -> regnbroms
    -> Haematopota
    -> blinningar
    -> Chrysops-arter
      -> blinning
      -> Chrysops relictus
  -> allmän köttfluga
  -> Sarcophagidae
  -> spyflugor (istället för plåster?!)
  -> Calliphoridae
  -> styngflugor
  -> Oestridae
  -> parasitflugor
  -> Tachinidae
 
fler FLUGOR i menyn till vänster
 
Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström

 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström

 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se