copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se 
 
 

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
harkrankar flugor bromsar stickmyggor regnbromsar blinningar spyflugor fäbromsar bananflugor svidknott styng fläckflugor knott
fjädermyggor fruktflugor lusflugor mm mm
hör till ordningen
 
DiPTERA - TVÅViNGARDiPTERA
Tvåvingar
  • myggor
  • flugor

Bland de många insekter som hör hemma i ordningen tvåvingar - fler än 6 700 arter bara i Sverige - hittar man både riktigt populära småkryp och rejält avskydda semestersabotörer. Av fåglar, fiskar och andra insekter uppskattas förstås även de senare: stickmyggor och knott är god och proteinrik mat för mängder av varelser.
 
Majoriteten av alla myggarter i Sverige är för övrigt myggor som inte kan bitas. Fjädermyggorna - en både art- och individrik myggfamilj - påminner till exempel om stickmyggor och flyger omkring i svärmar men de kan varken stickas eller bitas.
 
Omtyckta bland odlare är blomflugorna. Fast här gäller det att inte döma efter utseende. Med sina gulsvarta bakkroppar imiterar många blomflugor de lite tuffare - och beväpnade - getingarna för att, menar man, lura fåglar att låta bli att jaga dem. Så titta lite närmare på gulrandiga flygande varelser - det är kanske ingen geting utan en gaddlös, bladlusfrossande (som larv!) och pollinerande blomfluga.
 
Bland tvåvingarna hittar man också några av insektsvärldens flygaress. Det lär vara en broms som innehar hastighetsrekordet för flygande insekter. Andra tvåvingar utmärker sig i andra specialgrenar: blomflugorna är ganska uthålliga långflygare och de är duktiga på att stå stilla i luften. Och när det gäller att använda ben, fötter och klor för att klamra sig fast är det nog få flygande insekter som överträffar de efterhängsna lusflugorna.
 

 
DET VETENSKAPLiGA NAMNET: DiPTERA kommer från grekiskans
 
di = två
ptera = vingar
 
Namnet syftar på att typiska tvåvingar som fullbildade har just två vingar (de flesta insekter har fyra).
Hos tvåvingarna är bakvingarna ombildade till ett par klubblika svängkolvar (halterer). I haltererna sitter ett antal sinnesorgan som hjäper tvåvingarna att hålla balansen under flygningen. På bilden här nedanför syns vingarna och de två haltererna hos en hårögonharkrankshona av arten Pedicia rivosa.
 
Ordet halterer kommer från grekiskans 'altär (plural 'alteres; från verbet 'allomai - hoppa) och syftar på ett slags hantlar som användes - en i vardera handen - vid hopp i det gamla Grekland.
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
ARTER i SVERiGE: Med ca 6 700 arter är tvåvingarna den näst största insektsordningen i Sverige (ordningen steklar är störst).
 
UNDERORDNiNGAR:
  • MYGGOR
  • FLUGOR
Tvåvingarna delas in i två underordningar:


STADiER: HOLOMETABOL UTVECKLiNG
 
'olos (holos) = hel
metabolä = förvandling
 
===> fullständig förvandling
ägg -> larv -> puppa -> vuxen
 
LARVER: Tvåvingarnas larver kan se ut på många olika sätt och lever i princip överallt: en del lever i vatten, andra i jord, somliga föredrar gödsel medan kadaver hör till andra arters favoritföda. Det finns arter som lever i levande djur, i sår ... Vissa fluglarver används till och med för sårbehandling.
 
MATVANOR: De vuxna tvåvingarna suger i sig det mesta som går att dricka: nektar, spillning, svett och blod till exempel.
 
Bland de blodsugande arterna (t.ex. myggor, blinningar och andra bromsar) är det bara honorna som suger blod, hannarna nöjer sig med nektar. Blodmålet behöver honorna för att de ska kunna producera ägg.
 
Vistas man mycket bland mygg och blinningar så blir man för övrigt ganska snabbt "immun" mot sticken: ingen rodnad, inget kliande.
 
En del tvåvingar är rovdjur som fångar och suger i sig andra insekter. Innan de kan sätta i sig bytet gör de det helt enkelt drickbart genom att spruta in matsmältningsvätskor i det. Till de rovlevande flugorna hör bland annat snäppflugor, rovflugor och dansflugor (som till och med ger bort bytesdjur i bröllopspresent!).
 
mer om TVÅViNGAR
 

flugfamiljer i Sverige
myggfamiljer i Sverige
 
mer om olika sorters flugor under rubriken TVÅViNGAR till vänster
 
Allmänt om insekter - text
Holometabol utveckling
Insekternas morfologi
 
 
KÄLLOR MM:
Uppgifterna om blomflugornas flygande respektive ätande kommer från