Stövsländor PSOCOPTERA

 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Stövsländor
PSOCOPTERA
 
Små - ofta mycket små - insekter med ganska långa antenner och ett brett huvud med en stor, välvd munsköld - clypeus eller post-clypeus - och två oftast stora fasettögon. Många arter har förutom fasettögonen även tre punktögon. En del arter saknar vingar, hos andra är enbart hannarna bevingade. De som har vingar har två par där de främre är större än de bakre. I vila hålls vingarna taklagda över kroppen som på bilderna ovan.
 
Stövsländor lever av lavar, alger, pollen, svamp mm.
 
Boklössen - som alltså inte är några löss utan just stövsländor - trivs inomhus där de kan ställa till problem genom sitt gnagande på böcker, papper mm.
De flesta stövsländor håller dock till utomhus på trädstammar och buskar och kallas också barklöss (inte att förväxla med barkbladlöss).
 
Stövsländan på bilderna högst upp är 4-5 mm från panna till vingspets.
 
Ett annat namn på Psocoptera är Copeognatha.
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Allmänt om insekternas morfologi
med bild på gräshoppans clypeus mm.

 

 
STÖVSLÄNDOR - PSOCOPTERA i Sverige
TROGiOMORPHA antennsegment >20
Trogiidaestumpvingedammlöss5
Psyllipsocidaestyltdammlöss2
TROCTOMORPHA antennsegment 11-17
Liposcelidaedammlöss (boklöss)5
Sphaeropsocidaeskölddammlöss1
PSOCOMORPHA antennsegment <13
Epipsocidaedunhornstövsländor1
Caeciliidaefransvingestövsländor9
Stenopsocidaeglasvingestövsländor3
Amphipsocidaetjockkantstövsländor1
Lachesillidaekviststövsländor2
Peripsocidaesorgstövsländor5
Trichopsocidaeväxthusstövsländor1
Reuterellidaekorthornstövsländor1
Elipsocidaefransgaffelstövsländor8
Philotarsidaeprickvingestövsländor1
Mesopsocidaekalvingestövsländor3
Psocidaestorstövsländor14
16 FAMiLJER62
Uppgifterna om antal arter i Sverige kommer från Sveriges Entomologiska förenings hemsida.
 
NÅGRA VANLiGA STÖVSLÄNDOR:
glasvingestövsländor
flaggstövslända
fransvingestövsländor
mörkribbad fransvingeslända
storstövsländor
bandvingad storstövslända
sorgstövsländor
fläckig sorgstövslända
Stövsländor genomgår en ofullständig förvandling; de har en hemimetabol utveckling med stadierna ägg, larv och imago.
 
Honorna lägger ofta äggen i små grupper och täcker dem med spinntrådar. Larverna ser ut som små - i de tidiga stadierna alltid vinglösa - kopior av de vuxna och växer som alla andra insekter genom att regelbundet ömsa hud.
 
Hannar saknas hos en del arter och även i övrigt är det vanligt med partenogenes.