copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se


copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Flicksländorna hör till de insekter som har en HEMiMETABOL UTVECKLiNG (ofullständig förvandling): ÄGG - LARV - iMAGO
 
Äggen läggs i växter i eller vid vatten. Äggen kläcks och larverna, som lever i vatten, växer och ömsar hud tills de en dag tar sig upp på land. Ut ur sista larvhuden kliver en fullbildad trollslända (bildspel: från larv till vuxen).
 
Till skillnad från insekter med fullständig förvandling (holometabol utveckling) genomgår de hemimetabola alltså inget puppstadium (det finns dock en del - till exempel mjöllössen i familjen Aleyrodidae - som genomgår puppliknanade stadier).
 
På bilderna: ett par flicksländor av arten Lestes sponsa i parning, äggmärken av Lestes sponsa (äggen är alltså instoppade i myrliljebladet), flicksländelarv (OBS! ej artbestämd).
 
holometabol utveckling


 
HEMiMETABOL UTVECKLiNG
ofullständig förvandling
ägg - larv - imago (fullbildad insekt)
 

iNSEKTSORDNiNGAR MED HEMiMETABOL UTVECKLiNG
 


 

holometabol utveckling
allmänt om insekter