BiLDER LADDAS...


NEMATOCERA - myggor - foto och text.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se



 
DiPTERA
TVÅViNGAR
   Nematocera
   Myggor
Till gruppen myggor hör bland annat:
      stickmyggor, knott, svidknott och harkrankar.
 
Här följer en förteckning över myggfamiljer i Sverige och länkar (understrukna) till text- och bildsidor om de olika myggfamiljerna.
 
 kontrast textstorlek
 

FAMiLJER i SVERiGE:
 
28 familjer
ca 2 250 arter

Svenska artprojektet har hittat mängder av tidigare okända arter så siffrorna blir alltmer inaktuella.


 

 
-> Allmänt om insekter - text
-> Holometabol utveckling
-> Insekternas morfologi
 
 
KÄLLOR MM:
  • Uppgifterna om antal arter i Sverige kommer från Sveriges Entomologiska Förenings hemsida.
     
TEXT & FOTO
 
Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 
ilj@flowsim.se
 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRIGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se/