Kärrharkrank - Tipula paludosa


copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

 

Kärrharkrank
Tipula padulosa
 
Kärrharkranken hör med sin kroppslängd på uppåt 25 mm till de större bland harkrankar i Sverige. Den är gråbeige med mörkare längsgående streck på ovansidan av den grå mellankroppen, har lätt rökfärgade vingar och en beige bakkropp som åtminstone hos honan är tonad i rostbrunt.
 
Kärrharkranken är lik kålharkranken (T. oleracea) men kärrharkrankens antenner består av 14 segment (inte 13 som hos kålharkranken) och hos kärrharkrankshonan är vingarna kortare än bakkroppen.
 
Kärrharkranken flyger hela sommaren och förekommer allmänt upp till Norrbotten. Både kärrharkranken och kålharkranken kan ibland - under larvstadiet - uppträda som skadeinsekter då de ger sig på växtrötter och späda skott.
 
Kärrharkranken är en av de cirka 125 arter i familjen storharkrankar - Tipulidae - som påträffats i Sverige.
 
--> mer om harkrankar
iNSEKTSORDNiNG:tvåvingar
DiPTERA
UNDERORDNiNG:  myggor
  Nematocera
ÖVERFAMiLJ:    harkrankar    Tipuloidea
FAMiLJ:       storharkrankar       Tipulidae
ART:          kärrharkrank
          Tipula paludosa   

 
 
 
ANDRA MYGGOR:
(mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster)
--> fjärilsmyggor
--> hårmyggor
--> fjädermyggor
stickmyggor
  --> myggbett
  --> stickmyggor/Culicinae
--> svidknott
 

--> tvåvingar - introduktion
--> myggor - familjer i Sverige
--> holometabol utveckling
--> allmänt om insekter
--> var har de lårringar och palper? allmän morfologi (gräshoppa)