Knott - Simuliidae

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Knott
Simuliidae
ca 60 arter i Sverige
ca 2-3 mm
 

En enveten linslus till blinning (den grönögda) envisades av okänd anledning med att gång på gång traska rakt in i objektivet så den får väl vara med då, den gör ju trots allt en insats som måttenhet. De är små, knotten, men inte riktigt så små som svidknotten som de ofta förväxlas med. Knott håller normalt till vid rinnande vatten, medan svidknott gärna håller till i skog och på äng och andra ställen där det finns fuktig jord eller någon vattensamling för larverna att leva i.
Som alla tvåvingar genomgår knott en fullständig förvandling; de har en holometabol utveckling med stadierna ägg, larv, puppa och imago. Larverna lever i rinnande vatten. Där sitter de fast vid stenar och annat och låter maten komma strömmande till sig. När en larv vuxit klart och ömsat hud några gånger förpuppas den och slutligen kläcks det fullbildade knottet ur puppan, stiger till ytan i en luftbubbla och - om det lyckas klara sig undan hungriga fiskar! - flyger iväg.
 
Det är inte bara fiskar som kan räknas in bland knottens naturliga fiender. Andra som gärna äter knott är till exempel fåglar, många av de insekter som lever som rovdjur (trollsländor t.ex.) och olika sorters spindeldjur.
Precis som bland de flesta blodsugande tvåvingar är det bara honorna som suger blod.
 
KORT om VAR knott HÖR HEMMA:
ORDNiNGTVÅViNGARDiptera
UNDERORDNiNG   MYGGOR   Nematocera
FAMiLJ          KNOTT         Simuliidae

 

Andra blodsugare:
iNSEKTER
-> stickmyggor
  -> stickmyggor/Culicinae
-> svidknott
-> bromsar
   -> bromsar (Tabanini)
   -> blinningar
   -> regnbromsar
-> lusflugor
SPiNDELDJUR
-> fästingar