Stickmyggor - Culicidae
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se


 
6långa tunna borst tätt samlade i ett knippe sticker/sågar stickmyggan in i offret för att komma åt sitt blodmål:
 • överkäkar (mandibler)
   2 borst
   stickredskap ("såg" i spetsen)
 • underkäkar (maxiller/laciniae)
   2 borst
   stickredskap
 • överläppen (labrum)
   1 borst
   in-med-mat-kanal
 • tungan (hypopharynx)
   1 borst
   ut-med-saliv-kanal

Den enda del av munnen som inte sticks in i offret är underläppen (labium) som är formad som en ränna och fungerar som fodral för stickapparaten när den inte används. Underläppen - på utsidan full med små fjäll och borst - är lika lång eller lite längre än de stickande borsten så ju djupare myggan sticker desto mer böjd blir underläppen (syns som en böjd form på bilden till höger).
 
När stickborsten nått ett blodkärl sprutar myggan ut saliv genom salivkanalen i hypopharynx - det stimulerar blodtillströmningen och hindrar blodet från att koagulera - och så dricker hon.
 
En mygghona får i sig betydligt mer än man skulle kunna tro om man tittar på den spinkiga figuren högst upp till vänster. Fast det mesta är bara vatten och varför bära omkring på en massa onödigt vatten ...

 
 
 
Smärtfritt blodprov?
 
Man håller i alla fall på med att undersöka om man kan skapa smärtfria blodprovstagare genom att imitera stickmyggans sticksnabel.

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Den insprutade saliven stimulerar inte bara blodtillströmningen, det är också den som orsakar kliandet, rodnaden och svullnandet hos ett ovant (sic!) offer. (allergi är ovanligt)
 
Har man bara blivit myggbiten ett antal gånger så blir man "immun" mot bett från (åtminstone) den art man blivit biten av ett bra tag framöver: ingen rodnad, ingen klåda. Är man mycket utomhus och blir regelbundet myggbiten så märker man alltså aldrig något efter myggbetten eftersom skyddet håller (åtminstone) över vintern.
 
Däremot kan man råka ut för en och annan övervintrad stickmygga av någon annan art, någon art som normalt hellre skaffar sig sina blodmål hos andra än människor men som nyvaknad inne i något hus drabbas av akut hunger och ger sig på första bästa varmbloding där den placerar ett ovanligt kliande, rodnande och svullnande myggbett.
 


 
BLOD och NEKTAR
 
En stickmygga som suger blod är alltid en hona. Honorna behöver blodmålet för att äggproduktionen ska fungera. En fullbildad mygghona kan leva i 2-3 månader (och bli ännu äldre om hon övervintrar som vuxen) och under den tiden kan hon lägga ägg ett flertal gånger och inför varje äggläggning behöver hon ett blodmål.
 
Både hannar och honor behöver dessutom lite sötsaker som nektar och andra växtsafter och hör till de insekter som gärna utnyttjar nektartjuvarnas gnagda genvägar till blomsaften. (Till nektartjuvarna hör t.ex. en och annan humla.)
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se


Fulltankad.
 


ALLA STiCKS iNTE!
 
Det finns för övrigt gott om insekter som flyger i svärmar och liknar stickmyggor men som inte är det och som iNTE sticks eller bits. Dit hör till exempel de alldeles oförargliga fjädermyggorna.
 
Andra tvåvingar som gärna flyger omkring i svärmar är dansflugorna som inte heller bits eller sticks och som dessutom äter bl.a. myggor!

 


LOCKAS AV...
 
Stickmyggor lockas till sina offer av sådant som utandad koldioxid, värme, svett, mjölksyra, lortiga sockar...
 


LOCKAS inte AV...
 
Växter som innehåller ämnen som - i rätt dos - inte uppskattas av stickmyggor är bl.a. rölleka, björk, malört. Citronella, som framställs ur bl.a. afrikanska grässorter, sägs också ha en avskräckande verkan.
 

 


 

Längst ut i spetsen av stickmyggans underläpp sitter två små flikar som kallas labeller och som - på offrets hudyta - hålls runt de stickande borsten.
 
 
NATURLiGA FiENDER:
 
Här är några som äter stickmyggor:
 
FiSKAR
FÅGLAR
FLADDERMÖSS
PADDOR
GRODOR
 


NATURLiGA FiENDER 1: iNSEKTER!
 
Insekter som äter stickmyggor finns det gott om. Riktiga storätare är egentliga trollsländor och flicksländor. Som larver äter trollsländorna (bland annat) mygglarver och som vuxna äter de (bland annat) vuxna myggor.
 
Även bland andra insekter som tillbringar sin larvperiod i vatten finns många som äter mygglarver, dit hör till exempel tofsmyggor (som iNTE bits).
 
Vattenlevande skalbaggar och skinnbaggar äter också myggor.
 
En del flugor som t.ex styltflugor äter vuxna myggor. Styltflugor kliver gärna omkring på vattenytan och sätter i sig myggor som just håller på att kläckas ur pupporna.
 
ANDRA TVÅViNGAR som SUGER BLOD
 
  -> bromsar
    -> blinningar
    -> vanlig blinning
    -> regnbromsar
 
-> svidknott
-> knott
-> lusflugor

 
FLER MYGGOR (som varken sticks eller bits):
 
  -> Fjärilsmyggor
  -> Hårmyggor
  -> Fönstermyggor
  -> Sorgmyggor
  -> Harkrankar
 
Andra småkryp som suger blod:
  -> Fästingar (som inte är insekter utan spindeldjur)

 
ORDNiNGTvåvingarDiPTERA
UNDERORDNiNG   Myggor   Nematocera
FAMiLJ      Stickmyggor      Culicidae
UNDERFAMiLJER                 -> Culicinae
         -> Anophelinae

 
 
 
  -> allmänt om insekter
  -> holometabol utveckling
  -> insekternas morfologi