Fjärilsmyggor - Psychodidae

copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se

 
Fjärilsmyggor
Psychodidae
 
Fjärilsmyggor - Psychodidae - är små lurviga, fjärilslika myggor som man kan träffa på lite varstans där det finns fukt: i badrum såväl som vid strandkanten. Många fjärilsmygglarver lever av multnande organiska ämnen i naturen; andra arter hittar samma typ av föda i vattenlås och avloppsrör.
 
I Sverige finns 45 arter.
 
Fjärilsmyggor har håriga vingar och tätt mellan vingarnas längsgående ribbor. Vid vila håller vissa arter vingarna platt utvinklade medan andra håller dem taklagda över kroppen.
 
Fjärilsmyggorna på bilderna är ca 3-4 mm långa.
 
Som alla tvåvingar har fjärilsmyggor en holometabol utveckling med stadierna ägg, larv, puppa och imago.
 
 


mer om...
MYGGOR
Nematocera
 
  -> fjädermyggor
  -> Chironomidae
  -> fönstermyggor
  -> Anisopodidae
  -> sorgmyggor
  -> Sciaridae
  -> hårmyggor
  -> Bibionidae
  -> stickmyggor/myggbett
  -> Culicidae
    -> stickmyggor - Culicinae
    -> Culicinae
  -> svidknott
  -> Ceratopogonidae
  -> knott
  -> Simuliidae
  -> harkrankar
  -> Tipuloidea
 
iNSEKTSORDNiNG:TVÅViNGAR
DiPTERA
UNDERORDNiNG:MYGGOR
Nematocera
FAMiLJ:FJÄRiLSMYGGORPsychodidae

 
 
 
-> tvåvingar - introduktion
-> myggor - familjer i Sverige
-> holometabol utveckling
-> allmänt om insekter