Stickmyggor - Culicinae

copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se
 

Stickmyggor
Culicidae
underfamilj: Culicinae
 
Stickmyggor - Culicidae - delas in i två grupper: Culicinae (bilderna) och Anophelinae. Culicinae-honor känns igen på de korta palperna.
 
 

mer om...
MYGGOR
Nematocera
 
    myggfamiljer i Sverige
     -> stickmyggor
     -> Culicidae
      fjärilsmyggor
      Psychodidae
      hårmyggor
      Bibionidae
      fjädermyggor
      Chironomidae
      svidknott
     
Ceratopogonidae
     
knott
     
Simuliidae
     
sorgmyggor
      Sciaridae
      fönstermyggor
      Anisopodidae
      harkrankar
      Tipuloidea
      kärrharkrank
 

 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]
 

mer om...
TVÅViNGAR
Brachycera
 
bromsar
Tabanidae
bromsar - Tabanini
Tabanini
blinningar
Chrysopidae
"vanlig blinning"
Chrysops relictus
lusflugor
Hippoboscidae
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]
 

 
ORDNiNG TVÅViNGAR Diptera
UNDERORDNiNG   MYGGORNematocera
FAMiLJ   STiCKMYGGOR Culicidae
UNDERFAMiLJ          Culicinae