Hittade följande om ursprunget till ordet du sökte efter.

ceratopogonidae


 
kommer från grekiskans
 
kera(gen. keratos) = horn
pågån = skägg
 
Ceratopogonidae är det vetenskapliga namnet på myggfamiljen svidknott. Namnet syftar kanske på svidknottens håriga antenner?