Fönstermyggor - Anisopodidae


copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Fönstermyggor
Anisopodidae
ca 5 arter i Sverige
 
Reningsverk lär höra till favorittillhållen för en del fönstermyggor. Under larvtiden frodas nämligen de här tvåvingarna i fuktigt eller halvflytande, multnande material.
 
De fullbildade myggorna kan ses i princip året om och kan även förekomma inomhus. Eftersom de dras till ljus sitter de då gärna i fönstren.
 
Den vanliga arten Sylvicola fenestralis är runt sju millimeter lång, har mörka tvärband på bakkroppens ovansida, tre mörka längsgående streck på mellankroppens ovansida och långa, fläckiga vingar med vingmärken som är mörka och försedda med ett gult fält i mitten.
 

fler myggor
 
-> stickmyggor
  -> stickmyggor/Culicinae
-> hårmyggor
-> sorgmyggor
-> fjärilsmyggor
-> fjädermyggor
-> knott
-> svidknott
-> harkrankar

 
KORT om VAR fönstermyggor HÖR HEMMA:
ORDNiNGTVÅViNGARDiptera
UNDERORDNiNG   MYGGOR   Nematocera
FAMiLJ          FÖNSTERMYGGOR         Anisopodidae