Skräddare
Gerridae
denna bild copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

 
Skräddare
är inte de enda insekter som går på vatten men man känner oftast igen dem på långt håll tack vare det ryckiga sätt de rör sig på.
Skräddare har ganska långa antenner, stora fasettögon och en lång och smal kropp där framkroppen, hos den fullbildade skräddaren, utgör nästan hälften. De två bakre benparen är långa, det främre paret är kortare.
 
Vingdimorfism förkommer bland skräddarna: en del individider (av samma art och oberoende av kön) har långa vingar, andra har mycket korta.
 
Det finns 10 arter i Sverige.
denna bild copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Skräddare är rovdjur; de fångar bytet med de kortare frambenen, spetsar det på den kraftiga sugsnabeln och precis som övriga skinnbaggar suger de sedan i sig födan.
 
denna bild copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Som alla skinnbaggar har skräddarna
en hemimetabol utveckling med stadierna ägg, larv och imago.
 
Larven ser med sin korta bakkropp ut som en på längden "hoptryckt" version av den fullbildade insekten (imagon).
 
 
 
Skräddare övervintrar som fullvuxna på land.
Skräddarna äter främst andra insekter som råkat falla i vattnet. På bilden är det en röd flickslända (hanne) som störtat.
 
denna bild copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
På undersidan av kroppen har skräddarna ett tätt, glänsande och vattenavstötande hårlager.
Sugsnabeln är kort och kraftig och ligger normalt uppvikt under kroppen, men på bilden ovan dricks det vatten.
 
De flesta skräddare är som fullvuxna ungefär 10 mm långa.
 

 
 
ORDNiNGSKiNNBAGGAR Heteroptera
    VATTENYTLEVANDE SKiNNBAGGAR    Amphibiocorisae
FAMiLJ      SKRÄDDARE        Gerridae

 
 
 
 
 
 
allmänt om insekter
hemimetabol utveckling
insekternas morfologi
 
skinnbaggar - introduktion
 
ANDRA SKiNNBAGGAR
 
LANDLEVANDE
bärfis
strimlus
 
[många fler skinnbaggar av bärfistyp hittas från menyn i ramen till vänster]
 
VATTENLEVANDE
stavliknande vattenskorpion