Hittade följande om ursprunget till ordet du sökte efter.

heteroptera


 
kommer från grekiskans
 
'eteros (heteros) = olik; annorlunda
ptera = vingar
 
Heteroptera är den vetenskapliga benämningen på skinnbaggarna där bl a bärfisar, skräddare och vattenskorpioner ingår

 
Se även:
 
homoptera

 


 
 
Sidan gjordes av
iljflowsim.se
www.entomologi.se
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se.
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen www.entomologi.se