Flicksländor

Röd flickslända - Pyrrhosoma nymphula

En hanne av arten
röd flickslända - Pyrrhosoma nymphula -
"sover" daggig i vassen.
 
  copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Röd flickslända är en av de 12 svenska arterna inom familjen äkta flicksländor.
 
Det är den enda röda svenska flicksländan så den är normalt lätt att känna igen.
 
Röd flickslända
är ganska vanlig i södra delen av landet och flyger maj-augusti. Man hittar dem vid både rinnande och stillastående vatten.
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

Hannen använder sina analbihang under
parning och äggläggning då han håller tag i honan.
 
flicksländor i parning
(bild)
 
Röd flickslända är den enda svenska flicksländan med röd kropp men röda ögon har även rödögonflicksländan Erythromma najas.
Det finns fler trollsländor som är röda men de hör hemma bland de egentliga trollsländorna och är omöjliga att förväxla med den röda flicksländan.
 
Hannen på bilden ovan sitter på de äkta flicksländornas typiska sätt med vingarna sammanslagna.
 
egentliga trollsländor / flicksländor (bild)
Äggläggningen sker i tandem och äggen sticks in i växter. Endofytisk kallas denna typ av äggläggning. Många andra trollsländor lägger äggen direkt i vattnet (inte i växter utan exofytiskt).
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Röd flickslända - hona. Från panna till bakkroppsspets ca 30 - 35 mm. Honorna kan även sällsynt förekomma i två andra färgvarianter, den ena med mellan- och bakkropp utan rött.
 
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Röd flickslända - hanne.     
Röd flickslända
har som alla trollsländor en hemimetabol utveckling med stadierna ägg, larv och imago.
 
Som larv lever den här flicksländan precis som övriga trollsländor som rovdjur i vatten.
 
Längst bak på bakkroppen har flicksländelarver - till skillnad från de egentliga trollsländorna - tre gälblad där syret tas upp. Gälbladen fungerar också att simma med; flicksländelarver simmar ofta genom att svänga bakkroppen åt sidorna, som en fisk.
(Bild på flicksländelarv - ej artbestämd).
 
När larven vuxit klart klättrar den upp på något strå och ut ur den sista larvhuden kliver den fullbildade sländan. Därefter tar det ytterligare någon dryg vecka innan den röda flicksländan är könsmogen och fått sina vuxna färger.
 
Röd flickslända kan leva som imago i upp till åtminstone 7 veckor [Sandhall].
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Röd flickslända - hanne.
 
ORDNiNGTrollsländorODONATA
UNDERORDNiNG  Jungfru- och flicksländor  ZYGOPTERA
FAMiLJ    Äkta flicksländor    Coenagrionidae
SLÄKTE             Pyrrhosoma
ART        Röd flickslända        Pyrrhosoma nymphula

 
 
 
ANDRA JUNGFRU- och FLICKSLÄNDOR
 
blå jungfruslända
allmän smaragdflickslända
sjöflickslända
mörk u-flickslända - hanne
mörk u-flickslända - hona
t-flickslända - hanne
t-flickslända - hona
 
 
MER OM TROLLSLÄNDOR
 
jungfru- och flicksländor - introduktion
jungfru- och flicksländor - familjer & arter
flicksländor i parning
"stora trollsländor"
stora trollsländor - familjer och arter i Sverige
svart ängstrollslända
blodröd ängstrollslända
bred trollslända
nordisk kärrtrollslända
pudrad kärrtrollslända
myrtrollslända - hanne
myrtrollslända - hona
fyrfläckad trollslända
mosaiktrollsländor
Aeshnidae
brun mosaikslända
Aeshna grandis
starrmosaikslända - hanne
Aeshna juncea
starrmosaikslända - hona
Aeshna juncea
gungflymosaikslända
Aeshna subarctica
fjällmosaikslända
Aeshna caerulea
mosaiktrollsländelarver
 
 
hemimetabol utveckling
om insekter
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster - klicka på TROLLSLÄNDOR Odonata]

Artbeskrivningar & nyckel till såväl larver som vuxna sländor:
  • Sahlén, Göran: Sveriges trollsländor, Fältbiologerna, 1985
Artbeskrivningar, nyckel till vuxna & bilder på samtliga arter:
  • Sandhall, Åke: Trollsländor i Europa, Interpublishing, 2000

 
upp igen